Generalkonsulatets främjarverksamhet

Generalkonsulatets uppgift är att öka kännedom om, intresse och förtroende för Sverige i nordöstra USA samt att erbjuda ett kvalificerat nätverk och en plattform för långsiktigt relationsskapande. Vi samarbetar med svenska företag, entreprenörer, kulturutövare och institutioner för att visa upp det öppna, innovativa, kreativa och hållbara Sverige av idag.

Generalkonsulatet har ett väl utvecklat nätverk inom kultur, näringsliv och offentlig sektor i såväl USA som Sverige, och arbetar aktivt för att öppna dörrar, skapa möten och dialog, samt förmedla branschkunskap och lokalkännedom. Med hjälp av kontakter kan vi underlätta för svenska företag att etablera sig och stötta redan etablerade bolags affärsutveckling.

Inom kultur och samhällsfrågor bidrar vi till ett ökat utbyte mellan Sverige och USA. För att öka kännedomen om Sverige som ett innovations-och kunskapsland fokuserar vi på innovativa sektorer och på att bidra till  samarbete mellan svenska och amerikanska universitet. 

Sofia Hedström de Leo
Främjare med ansvar för näringsliv och kommunikation
+1 212 583 2568
sofia.hedstrom.de.leo@gov.se 

Niklas Arnegren
Främjare med ansvar för kultur och demokrati 
+1 212 583 2567
niklas.arnegren@gov.se 

Barbara Wennerholm 
Främjare med ansvar för innovation och näringsliv
+1 212 583 2530
barbara.wennerholm@gov.se

 

Senast uppdaterad 21 maj 2019, 12.16