Generalkonsulatets främjarverksamhet

Generalkonsulatets uppgift är att öka kännedom om, intresse och förtroende för Sverige i nordöstra USA samt att erbjuda ett kvalificerat nätverk och en plattform för långsiktigt relationsskapande. Vi samarbetar med svenska företag, entreprenörer, kulturutövare och institutioner för att visa upp det öppna, innovativa, kreativa och hållbara Sverige av idag.

Generalkonsulatet har ett väl utvecklat nätverk inom kultur, näringsliv och offentlig sektor i såväl USA som Sverige, och arbetar aktivt för att öppna dörrar, skapa möten och dialog, samt förmedla branschkunskap och lokalkännedom. Med hjälp av kontakter kan vi underlätta för svenska företag att etablera sig och stötta redan etablerade bolags affärsutveckling.

Inom kultur och samhällsfrågor bidrar vi till ett ökat utbyte mellan Sverige och USA. För att öka kännedomen om Sverige som ett innovations-och kunskapsland fokuserar vi på innovativa sektorer och på att bidra till  samarbete mellan svenska och amerikanska universitet. 

Lina Hanmmarström
Främjare med ansvar för näringsliv och kommunikation
lina.hammarstrom@gov.se 

Aviva Neuman
Främjare med ansvar för kultur och demokrati 
aviva.neuman@gov.se

Maja Lodding
Främjare med ansvar för innovation och näringsliv
maja.lodding@gov.se
Vikarie för Barbara Wennerholm t o m 2023-12-31 (föräldraledig)

 

Senast uppdaterad 06 sep 2023, 16.53