Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg var en svensk affärsman och diplomat som var verksam i Budapest under andra världskrigets slutfas. Genom sin kreativitet, organisationsförmåga och sitt personliga mod lyckades han rädda livet på tiotusentals ungerska judar. Ambassaden i Budapest arbetar kontinuerligt med att hålla minnet av Raoul Wallenberg levande.

Raoul Wallenberg föddes 1912 i Stockholm. Han utbildade sig till arkitekt men kom att arbeta för en livsmedelsimportfirma. 1944 blev han rekryterad av det svenska Utrikesdepartementet för ett specialuppdrag i Budapest – hans uppgift var att rädda så många judar som möjligt undan den nazistiska förintelsen.

Raoul Wallenberg arbetade snabbt och effektivt. Under sina sex månader i Budapest byggde han upp en organisation med fler än 300 anställda. Den svenska ambassaden, där han var anställd, delade ut så kallade skyddspass till judar vilket gav dem ett provisoriskt medborgarskap i det neutrala Sverige. Wallenberg skaffade fastigheter runt om i Budapest där judar kunde söka tillflykt och han organiserade matleveranser och sjukvård för tusentalens behövande. 

Efter att de ungerska fascisterna, Pilkorsarna, tog makten i oktober 1944 förvärrades läget. Pilkorsarna hade ingen respekt för skyddspass eller diplomatisk immunitet och en våldsvåg sköljde över Budapest. Från den här tidpunkten var Wallenberg ute på fältet och försökte handgripligen att rädda liv. Han åkte till tågstationer och andra uppsamlingsplatser och beordrade officerare att släppa de judar som stod med på hans listor. Listorna var ofta påhittade eller utökade på plats, allt i syfte att rädda så många judar som möjligt från att deporteras. Wallenberg drog sig inte för att konfrontera beväpnade nazister.

I januari 1945 intogs Budapest av den sovjetiska Röda armén. Wallenberg var mån om att komma i kontakt med den sovjetiska arméledningen för att kunna informera dem om sitt räddningsprogram för de ungerska judarna. Röda armén lät dock arrestera Wallenberg och han fördes till Moskva. Vad som därefter hände honom har ännu inte blivit helt klarlagt. Raoul Wallenberg var vid sitt försvinnande endast 32 år gammal och han fick aldrig återse sin familj i Sverige.

Ambassaden i Budapest arbetar kontinuerligt med att bevara och hedra minnet av Raoul Wallenberg. Tillsammans med olika samarbetspartners organiserar ambassaden flera skolprojekt som med Raoul Wallenbergs exempel belyser frågor som demokrati, mänskliga rättigheter och civilkurage. 

Lär dig mer om Raoul Wallenberg och hans gärning genom att besöka den digitala stadsvandringen Vandra i Raoul Wallenbergs fotspår

Senast uppdaterad 14 sep 2023, 10.31