Meny

Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Budapest. Vid ambassaden tjänstgör tre utsända tjänstemän från Utrikesdepartementet samt tio lokalanställda. En försvarsattaché är placerad vid ambassaden. Business Sweden har ett fristående kontor i Budapest för exportfrämjande.

Ambassadens personal

Dag Hartelius
Ambassadör

Katarina Szécsi Åsbrink
Förste ambassadsekreterare - Biträdande myndighetschef

Malena Cederberg
Andre ambassadsekreterare - Administration och konsulära frågor

Överstelöjtnant Torbjörn Eriksson
Försvarsattaché

Hampus Nilzén
Ambassadråd - Handelssekreterare och kontorschef för Business Sweden

Andreas Attorps
Ekonomi- och handelspolitisk handläggare

Edina Tánczos
Kultur- och informationshandläggare

Beáta Molnár-Horányi
Ambassadörens sekreterare

Judit Holländer
Konsulär handläggare och tolk

Zsuzsa Tar
Receptionist / konsulär assistent

Anikó Brody
Assistent till försvarsattachén

Viktor Angyal
Ekonomi- och administrativ handläggare

Judit Radnóczi
Administrativ assistent

András Huszár
Chaufför

Péter Szilágyi
Chaufför och fastighetsskötare

Epost: förnamn.efternamngov.se

Business Sweden

Márta Böddi
Manager Budapest Office

Irina Dallos
Senior Consultant

Eszter Somodi
Consultant

Epost: förnamn.efternamn@business-sweden.se

Senast uppdaterad 13 nov 2017, 10.59