Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Budapest. Vid ambassaden tjänstgör tre utsända tjänstepersoner från Utrikesdepartementet samt elva lokalanställda. En försvarsattaché är placerad vid ambassaden. Business Sweden täcker Ungern och Slovenien från sitt regionala kontor i Wien.

Ambassadens personal

Dag Hartelius
Ambassadör

Johan Sigroth
Förste ambassadsekreterare - Biträdande myndighetschef

Barbro Ekvall
Ambassadråd - Administration och konsulära frågor

Stefan Fredriksson
Överstelöjtnant - Försvarsattaché

Andreas Attorps
Ekonomi- och handelspolitisk handläggare

Edina Tánczos
Kultur- och informationshandläggare

Beáta Molnár-Horányi
Ambassadörens sekreterare

Zsuzsa Tar
Konsulär handläggare

Beata Kulcsár
Receptionist

Anikó Brody
Assistent till försvarsattachén

Viktor Angyal
Ekonomi- och administrativ handläggare

Judit Radnóczi
Administrativ assistent

Dare Pejic
Handläggare med ansvar för Slovenien

András Huszár
Chaufför

Péter Szilágyi
Chaufför och fastighetsskötare

Linnéa Enochsson
Praktikant

Epost: förnamn.efternamn@gov.se

Senast uppdaterad 11 okt 2022, 10.49