FLYTTA TILL SVERIGE: Migration, uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Sveriges ambassad i Tunisien hanterar inte migrationsansökningar.

Du kan lämna in en elektronisk ansökan på Migrationsverkets hemsida. Där finner du dessutom information om anhöriginvandring, studier och arbete.

Vid online-ansökan på Migrationsverkets hemsida väljs Sveriges Ambassad i Rabat, Marocko. Vid behov kan ambassaden i Rabat hjälpa dig med foton och fingeravtryck.

För att följa upp ert migrationsärende, vänligen vänd er i första hand till Migrationsverket eller Sveriges ambassad i Rabat (ambassaden.rabat-visum@gov.se). Sveriges ambassad i Tunisien har inte tillgång till information gällande enskilda migrationsärenden.

Senast uppdaterad 19 apr 2023, 14.31