Valmyndigheten informerar

26 feb 2018

Bor du utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019? Anmäl dig till röstlängden!

Du som har rösträtt i valen den 9 september 2018 och befinner dig i Tjeckien kan rösta på ambassaden i Prag.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Du anmäler dig genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:

- anmäla dig till röstlängd eller

- anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten

Tel: + 46 10 57 57 000

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket

Tel: + 46 8 564 851 60

E-postformulär för frågor finns på www.skatteverket.se under kontakta oss. 

Senast uppdaterad 14 mar 2018, 11.35