Tjeckiskt-svenskt samarbete om kvinnor, fred och säkerhet

20 feb 2018

Tjeckien har tagit fram sin första nationella handlingsplan för att genomföra FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Svenska lärdomar har inspirerat arbetet.

-Från svenskt håll välkomnar vi att Tjeckien nu har tagit fram en egen nationell handlingsplan för att genomföra FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet.

Vi är glada att från svenskt håll ha bidragit till processen.

Det sa Sveriges ambassadör i Prag, Viktoria Li i samband med en välbesökt workshop på  utrikesministeriet i Prag.

-När kvinnor aktivt deltar i fredsprocesser bidrar det till en mer hållbar fred.

Tjeckiens försvarsmakt och ett antal representanter för civilsamhället deltog i mötet, samt representanter för svenska UD, EEAS och organisationen CARE.

Syftet var att diskutera det praktiska genomförandet av den första tjeckiska handlingsplanen som antogs 2017.

 Dagmar Novohradska från det tjeckiska utrikesministeriet tackade för det goda samarbetet med Sverige och berättade att utrikesministeriet har involverat olika ministerier i arbetet.

 Sofia Karlsson från UD:s FN-enhet talade om behovet av ett helhetsperspektiv i arbetet med 1325 och en grundlig maktanalys.

Sofia Karlsson berättade även om det svenska nätverket av kvinnliga medlare som har utvecklats och om FBA och dess utbildningsverksamhet.

EEAS genderrådgivare Charlotte Isaksson gratulerade Tjeckien för att nu ha tagit fram sin första handlingsplan. Av EU:s medlemsstater hade 18 länder nu utarbetat nationella planer.

Isakssons första intryck var att den tjeckiska planen var konkret och hade mätbara mål.

Workshopen var en uppföljning på en tidigare konferens 2016, som utgjorde ett avstamp för utarbetandet av Tjeckiens första nationella handlingsplan.

Senast uppdaterad 14 mar 2018, 11.31