Praktikant till Sveriges ambassad i Prag höstterminen 2024

14 mar 2024

Sveriges ambassad i Prag erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet att söka en praktikplats under höstterminen 2024. Sverige och Tjeckien har ett tätt samarbete i många utrikespolitiska frågor. Detta har ytterligare förstärkts under våra två ordförandeskap i EU hösten 2022 respektive våren 2023. Under praktiken kommer du även att arbeta i en unik miljö med stans bästa utsikt över vackra Prag.

Uppgifter under praktiken
PRAKTIKANT MED INRIKTNING MOT POLITIK, EU, EKONOMI, FRÄMJANDE

Dina uppgifter blir att bl.a. förbereda rapporter, PM och underlag inom politik, ekonomi och EU-samarbetet.

Vidare kommer du att bidra till vårt viktiga arbete med Sverigefrämjandet, export- och investeringsfrämjandet samt få möjlighet att arbeta med vår konsulära verksamhet.

Du kan vara inskriven vid antingen ett svenskt eller utländskt universitet/lärosäte. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för din utbildningsinriktning. Du måste enligt UD:s regler vara svensk medborgare för att vara aktuell för praktikplats.

På fritiden har du möjlighet att ta del av ett rikt kulturliv med musik, teater, muséer och ett stort utbud av restauranger. Den välbevarade staden är tillräckligt liten för att du smidigt kan ta dig runt men tillräckligt stor för att ständigt upptäcka nya platser. Stadens många och fina grönområden är ytterligare ett dragplåster.

Ambassaden tar enbart emot praktikanter för en hel termin (minimum är 16 veckor). Notera att ambassaden inte ersätter bostads-, rese- eller försäkringskostnader men vi kan hjälpa till att hitta lämplig bostad.

Din bakgrund och kompetens
Ambassaden har inga formella krav på vilken inriktning du har på dina studier. Men mycket av det vi arbetar med rör statsvetenskap, ekonomi, offentlig förvaltning och kommunikation. Att kunna uttrycka sig mycket väl i skrift är viktigt.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik i utrikesförvaltningen.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta ambassaden på ambassaden.prag@gov.se.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår senast den 28 mars 2024. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Senast uppdaterad 27 sep 2023, 10.05