Nature Future utställning öppnas i Prag

02 maj 2022

Som en del av det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd presenterar Frankrikes ambassad i Tjeckien och Franska institutet i Prag, i samarbete med 11 europeiska kulturcentrum som är medlemmar i EUNIC Prag, inklusive Sveriges ambassad i Prag, utställningen "NATURE FUTURE - young European photography", som cureras av det franska kollektivet Fetart.

Utställningen presenterar 14 unga europeiska fotografer som med en rättvis, modern, poetisk och ibland humoristisk blick analyserar den stora miljökris som drabbar planeten. Utställningen öppnas på Europadagen den 9 maj kl. 17.30, i närvaro av konstnärerna och kuratorerna som kommer att träffa allmänheten på plats från kl. 15.00. Utställningen kommer att visas fram till den 28 augusti 2022 i den offentliga parken Kampa.

Flera paneldiskussioner med de utställda konstnärerna kommer att anordnas för allmänheten på teman som rör konstnärligt engagemang, dialog mellan konst och miljöfrågor.

Med konstverken från: Margaux Senlis (Frankrike), Ruben Martin de Lucas (Spanien), Daniel Szalai (Ungern), Ioana Cirlig (Rumänien), Ada Zielińska (Polen), Léontina Berková (Slovakien), Tomáš Hrůza och Andrea Průchová Hrůzová (Tjeckien), Marina Caneve (Italien), Jana Hartmann (Tyskland), Maria Oliveira (Portugal), Markus Guschelbauer (Österrike) och Inka & Niclas (Sverige).

Utställningen har fått beskydd av borgmästaren i Prag 1 och finansieras av EUNIC Global, Franska institutet, EUNIC Prag och företaget VEOLIA.
Projektets partner är Cervantesinstitutet i Prag, Lisztinstitutet, Rumänska kulturcentret, Polska institutet i Prag, Slovakiska institutet i Prag, Tjeckiska centren, Italienska institutet i Prag, Sveriges ambassad och Svenska institutet, Goetheinstitutet, Camoesinstitutet och Österrikiska kulturforumet. Projektet har fått ett bidrag från EUNIC Cluster Fund med särskild finansiering under det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

EUNIC - European Union National Institutes for Culture - är det europeiska nätverket av nationella kulturinstitut och kulturorganisationer med 36 medlemmar från alla EU:s medlemsstater och associerade länder. Klustret EUNIC Prag syftar till att främja europeisk tillhörighet genom olika inkluderande kulturevenemang som är inriktade på dagens utmaningar.

Senast uppdaterad 02 maj 2022, 13.10