Nytt stöd i arbetet mot människohandel

06 mar 2023

Krig och människor på flykt innebär en ökad risk för att människor utnyttjas i prostitution och människohandel. Extra stor risk att utnyttjas löper kvinnor och barn när familjer splittras till följd av krig. För att stötta svenska och utländska beskickningar i arbetet mot människohandel har därför nytt internationellt stödmaterial tagits fram.

Sverige har tillsammans med Östersjöstaternas råd (CBSS), svenska civilsamhälleorganisationen Child10 och International Organization for Migration (IOM) tagit fram ett uppdaterat stödmaterial i form av en handbok för diplomatiska beskickningar som kommer i kontakt med olika former av människohandel.

– För att bekämpa människohandel är det nödvändigt att fokusera på förebyggande arbete och där är stödmaterial och utbildningsinsatser viktiga, säger Anna Ekstedt, Sveriges ambassadör mot människohandel.

Justitieminister Gunnar Strömmer inledningstalade vid ett seminarium när den nya handboken lanserades i Stockholm, där ambassadörer och andra representanter från ett 80-tal utländska beskickningar i Sverige deltog. Vid seminariet deltog även representanter från svenska myndigheter såsom Polismyndigheten, Migrationsverket och Jämställhetsmyndigheten – som är ansvarig myndighet för nationell samordning mot människohandel.

Senast uppdaterad 20 mar 2023, 13.38