"Sustainable Spring" i Prag

10 jul 2019

Engagemanget för klimatfrågan i Tjeckien har länge varit begränsat och hållits tillbaka, bland annat av inflytelserika politiker, som ifrågasatt klimatförändringarnas orsaker. Inte desto mindre växer frågans betydelse för framförallt den yngre generationen, som också låtit sig inspireras av svenska Gretas "Fridays for Climate".

Såväl företag som konsumenter frågar sig i ökande utsträckning hur man kan bidra till en mer klimatvänlig ekonomi och de delar av civilsamhället som engagerar sig för miljö och klimat växer snabbt.

Svenska företag visade upp miljö- och klimatarbete

För att aktivt delta i utvecklingen av klimatdialogen i Tjeckien genomförde ambassaden i Prag satsningen "Sustainable Spring" under perioden mars till juni i år. Satsningen skapade en plattform för svenska företag att visa upp sitt miljö- och klimatarbete, för akademiker, opinionsbildare och myndigheter, att utbyta erfarenheter och möta varandra.

Dessutom ville vi inspirera med praktiska och faktiska handlingsalternativ på individnivå. Det är inte försent att börja göra något åt situationen!

Satsning på hållbar mat i samarbete med stjärnkock

Satsningens mest uppmärksammade delar var ett med NB8-ambassaderna samarrangerat evenemang om innovation och cirkulär ekonomi samt eventet #BeWear Sustainable, producerat av ambassaden. Finalen var satsningen på hållbar mat, som genomfördes i samarbete med UD-FH och stjärnkocken Paul Svensson.

Seminarium om miljövänlig livsstil och hållbar design

#BeWear Sustainable omfattade 24 företag, ett antal NGO:s, det tjeckiska miljöministeriet och FN-kontoret i Prag. Det inleddes med ett seminarium om hållbar livsstil och avslutades med ett stort event i ambassadens trädgård där svenska och tjeckiska designers och designelever, materialtillverkare och kosmetikaföretag inför Prags modeelit iscensatte en hållbar cat-walk samtidigt som Svenska institutets utställning "Accpeting the Challenge: Sweden and Agenda 2030" invigdes.

Matlagningssatsningen under Paul Svenssons ledning i veckan därpå omfattade utbildning av svenska ambassadkockar samt en handfull tjeckiska stjärnkockar och avslutades med en gemensam lunch för kockar, matskribenter, journalister och medlemmar i de TV-jurys som dömer i de populära programmen ”Tjeckien bakar” och den tjeckiska versionen av ”Master Chef”.

Nya konakter skapades mellan dem som vill leva klimatsmart

Vårens hela satsning har fått ett stort genomslag i både sociala och traditionella medier och gett oss ett stort nätverk av engagerade aktörer och samarbetspartners. Det har lyft fram svenskt kunnande och svenska produkter och – kanske viktigast av allt – det har lett till många nya svensk-tjeckiska kontakter mellan dem som vill arbeta innovativt för en mer klimatsmart tillvaro.

Viktoria Li

Senast uppdaterad 05 sep 2019, 10.00