Kontakt

Välkommen till Sveriges ambassad i Damaskus, Syrien.

På grund av det försämrade säkerhetsläget i Syrien beslutade Utrikesdepartementet den 29 mars 2012 att tills vidare reducera verksamhet och personal vid ambassaden i Damaskus. Ambassaden är fortsatt öppen. Den utsända personalen är baserad i Beirut och bemanningen i Damaskus är avhängig säkerhetsläget.

Senast uppdaterad 22 nov 2017, 09.34

Postadress

Embassy of Sweden
P.O. Box. 4266
Damascus
Syria

Tel

+963 11 619 09 00

E-post

ambassaden.damaskus@gov.se

Ambassaden har f.n. inte några permanenta besöks- eller telefontider, men kan kontaktas via e-post: ambassaden.damaskus@gov.se.

Konsulära ärenden handläggs företrädesvis via det honorära generalkonsulatet i Beirut. För konsulärt stöd av mycket brådskande karaktär hänvisas till UD:s jourtelefon, 08-405 50 05.