Sveriges samlade stöd till de jordbävningsdrabbade

24 feb 2023

Förödelsen efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien är stor. Sveriges regering och myndigheter fortsätter sina insatser till stöd för de jordbävningsdrabbade. Sveriges samlade stöd till de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien överstiger nu 200 miljoner kronor.

Läs mer här om Sveriges samlade stöd på regeringens webbplats.

Som EU-ordförande har Sverige även tagit initiativ till att tillsammans med EU-kommissionen anordna en givarkonferens för de som drabbats av jordbävningarna. Givarkonferensen ska hållas i Bryssel i mars och planeras med de turkiska myndigheterna.

Sverige är också en av världens största humanitära givare. Sverige ger stora kärnstöd till både FN och Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen. Kärnstöden är avgörande för att de humanitära organisationerna snabbt ska kunna hjälpa till i en akut kris, utan att invänta behovsbedömningar, nödappeller och extra stöd från givare.

Senast uppdaterad 24 feb 2023, 10.26