Dialoginstitutets personal

Charlotta Sparre
Direktör

Erike Tanghöj
Biträdande direktör

Carina Engman
Administrativ chef

 

Senast uppdaterad 18 jan 2022, 11.48