Om oss

Svenska Dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika är en statlig myndighet som fungerar som en plattform för kontakter och dialog mellan å ena sidan Sverige och Europa och å andra sidan Mellanöstern och Nordafrika.

Svenska Dialoginstitutet arbetar med frågor som är viktiga för den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen, eller för relationerna mellan länderna, eller som bidrar till att öka den ömsesidiga förståelsen inom kultur- och religionsområdet samt som främjar EU:s Medelhavssamarbete.

Institutets fokusområden är:
Fred och säkerhet
Hållbar utveckling
Inkluderande deltagande

Institutet verkar genom konferenser, seminarier, möten och andra aktiviteter. Institutet är beläget i Amman. Institutet bildades av regeringen 1998 och är en integrerad del av den svenska utrikesförvaltningen. Det låg tidigare i Alexandria, Egypten och verkade då under namnet Svenska Institutet Alexandria (SwedAlex).

Senast uppdaterad 18 jan 2022, 11.45