Mellanösterndialog från Amman

10 nov 2021

Svenska dialoginstitituet för Mellanöstern och Nordafrika (MENA) är nu åter på plats i MENA-regionen och håller på att etablera sig i Amman, Jordanien. Institutet, som tidigare låg i Alexandria, upprättades i slutet av 90-talet för att främja regional dialog om politiska, ekonomiska och sociala frågor och interkulturell dialog mellan MENA-regionen och Europa.

De senaste åren har institutet tillfälligt arbetat från Stockholm. Men nu finns institutets direktör Charlotta Sparre, och biträdande direktör Johan Berggren, på plats och arbetar från ett tillfälligt kontor i Amman. Övrig personal fortsätter arbeta från Stockholm året ut. Från början av 2022 kommer institutets samtliga personal att vara på plats i Jordanien. Senare under 2022 kommer dialoginstitutet, att flytta in i sitt nya permanenta kontor och då samlokaliseras med ambassaden Amman och Sida:s regionala MENA-team.

Jag är verkligen glad att nu äntligen vara på plats i Amman och att nu med Jordanien som bas kunna bedriva vår regionala verksamhet med möten, workshops, konferenser och annat”, säger Charlotta Sparre.

Charlotta och Johan i Amman.jpg

Institutet har idag tre fokusområden; fred och säkerhet, hållbar utveckling och inkluderande deltagande. Bland annat sker aktiviteter om ungas delaktighet, om agendorna för kvinnor, fred och säkerhet respektive för unga, fred och säkerhet, om inkluderande ekonomiskt deltagande och om jämställdhetsfrågor kopplat till vatten och säkerhet. Institutet arbetar nära UD, utlandsmyndigheterna i MENA-regionen och myndigheter som Sida, FBA och Svenska Institutet, liksom med tankesmedjor, civilsamhälle och andra organisationer.

 

Senast uppdaterad 10 nov 2021, 12.11