Kvinnor, fred och säkerhet

16 mar 2021

I samband med den internationella kvinnodagen 2021 arrangerade det Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika, svenska ambassaden i Beirut och Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs vid AUB, en paneldiskussion om kvinnor, fred och säkerhet.

Webinariet, som hade titeln: "How inclusive is inclusive peacebuildning?" vände sig till en bred krets som exempelvis medier, civilsamhälle och internationella organisationer. Webinariet syftade till att lyfta fram vikten inkluderande fredsbyggande. I panelen ingick talare från Sverige och MENA-regionen, från olika sektorer och bakgrunder. De reflekterade över sina respektive roller - inom media, privata sektorn, akademi, civilsamhället och internationella organisationer – för att bygga och främja inkluderande fred och för att främja agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Ambassadör Ann Dismorr (Beirut) inledningstalade och i panelen ingick Försvarshögskolans rektor Robert Egnell, journalisten Rima Maktabi, entreprenören Soraya Bahgat, Mohammad Naciri regionchef på UN Women och Ola Saleh, från Kvinna till Kvinna. Samtalet modererades gemensamt av dialoginstitutets direktör Charlotta Sparre, och Karma Ekmekji, policy- och medlingsrådgivare vid The Issam Fares Institute och UN Women. Webinariet kan ses på denna länk: How Inclusive is Inclusive Peacebuilding? Webinar #IWD2021 - YouTube .

Senast uppdaterad 19 mar 2021, 14.49