Om oss

Följande personer arbetar på Sveriges ambassad i Khartoum:

Signe Burgstaller
Ambassadör och myndighetschef
Sidoackrediterad från Khartoum, även till Sydsudan, Juba

Sektionen för utvecklingssamarbete och humanitära frågor 

Anna Saleem Högberg
Ambassadråd och ställföreträdande myndighetschef
Chef för utvecklingssamarbetet

Mikael Bahrke
Ambassadråd
Controller

Susanne Mannberg
Förste ambassadsekreterare
Programhandläggare demokrati/mänskliga rättigheter och jämställdhet samt ställföreträdande biståndschef

Kajsa Nyerere
Förste ambassadsekreterare
Programhandläggare miljö/klimat, lantbruk, hållbar resursförvaltning

Erik Vågberg
Förste ambassadsekreterare
Programhandläggare resiliens

Filip Hellberg
Andre ambassadsekreterare
Programhandläggare hållbar fred

Maali Babiker
Nationell programhandläggare miljö/klimat, förnybar energi

Hatim Ali
Nationell programhandläggare hållbar fred

Linda Said
Nationell Controller/Programadministratör samt samordning av internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP)

Sektionen för politik, ekonomi och främjande

Muzna Alhaj
Politisk rådgivare

Migrationssektionen

Christina Brooks
Andre ambassadsekreterare
Chef för migrationssektionen

Dalia Edris
Migrationshandläggare

Yohana Zemlu
Migrationshandläggare

Milka Yousif
Migrationshandläggare

Alexander Siele
Migrationshandläggare

Sektionen för administration och konsulära frågor

Elin Fredriksson
Förste ambassadsekreterare
Chef för Administration och Säkerhetshandläggare

Gustavo Andersson
Tredje ambassadsekreterare
Konsulära ärenden - Administration/IT/Arkiv

Suha Makeen
Ambassadörens personliga assistent/Administrativ handläggare

Nafiesa Lutfi
Kassör

Abdelazim Yousif
Logistiker

Nada Osman
Administrativ koordinator

Mubarak Saeed
Chaufför/administrativ assistent

Abdallah Mohamed Nour
Chaufför

Salomon Alemayoh
Chaufför

Ali Idress
Tekniker

Sebit Nyawelo
Lokalvårdare

David Hakim
Trädgårdsarbetare

Försvarsmakten

Patrik Edentoft
Överstelöjtnant
Försvarsattaché baserad i Addis Abeba

Sektionskansliet i Juba

Joachim Waern
Ministerråd
Chef för sektionskansliet

Lars Johansson
Ambassadråd - Utvecklingssamarbete 

Markus Larsson
Andre ambassadsekreterare - Utvecklingssamarbete och humanitära frågor

Yeno Lemi
Programhandläggare

David Alison
Administrativ handläggare

Rose Jackson
Joyce Tikaya
(Vikarie fr. 8e Oct.)
Administrativ assistent

Franco Ipee
Chaufför

Peter Oola
Chaufför

Senast uppdaterad 17 aug 2020, 16.41