Information om beviljade viseringar

Om du får ett visum

Så snart du fått tillbaka ditt pass med visumet i bör du kontrollera att all information är korrekt. Kontrollera följande:

  • Ditt pass har ett passnummer. Detta nummer anges också på viseringsmärket. Kontrollera att dessa nummer överensstämmer.
  • Du ansökte om visum för en specifik tidsperiod. Kontrollera att din flygbiljett stämmer med datumen du beviljats visering för.
  • Kontrollera att antalet inresor du ansökte om stämmer överens med antalet inresor på viseringsmärket.
  • Kontrollera att ditt namn är rättstavat

Gör dessa kontroller personligen så att eventuella problem och extra kostnader kan undvikas när du använder ditt visum. Om du anser att informationen inte är korrekt, kontakta ambassaden genast så att eventuella fel kan korrigeras.

Hur du läser informationen på viseringsmärket

DURATION OF STAY ( ) DAYS : anger hur många dagar du får stanna i Schengenområdet. Antalet dagar räknas från att du reser in (inresestämpel) till att du lämnar Schengenområdet (utresestämpel). Både inresedag och utresedag räknas alltså in i det totala antalet dagar. Tidsperioden som anges "FROM ...UNTIL" är vanligtvis längre än antalet dagar som anges i fältet "DURATION OF STAY". Detta är för att ge dig möjlighet till flexibilitet för inresa och utresa men din vistelse i Schengenområdet får aldrig vara längre än det exakta antalet dagar som anges i fältet för "DURATION OF STAY ...DAYS". Oavsett hur många dagar du vistats i Schengenområdet måste du alltid lämna Schengenområdet senast det datum som anges i fältet för "UNTIL".

Gränskontroll

Ditt visum för kortare vistelse tillåter dig att resa i Sverige och vanligtvis också i andra Schengenländer. Det ger dig dock inte automatisk rätt till inresa i Schengenområdet. Du kan behöva ge viss information vid gränskontrollen. Till exempel kan du ombes att visa att du har medel för ditt uppehälle, hur länge du avser att vistas i Sverige och syftet med din resa till Sverige. I vissa fall kan sådana kontroller leda till att du nekas inresa i Sverige eller i Schengenområdet.

Vi rekommenderar därför att du tar med dig kopior av de dokument du bifogade till din visumansökan (t ex inbjudan, resebekräftelse och andra dokument som styrker syftet med din vistelse). Detta hjälper dig vid gränskontrollen och gör att du kan undvika onödiga förseningar vid gränspassagen.

Vänligen notera: Du får aldrig vistas längre tid i Schengenområdet än ditt visum är giltigt för. Missbruk och längre vistelse kan leda till svårigheter att beviljas visum i framtiden.

Tillbaka till besöka Sverige.

Senast uppdaterad 01 apr 2019, 14.34