Allmän information Schengenvisum

Schengensamarbetet

Sverige är medlem i Schengensamarbetet. Schengensamarbetet innebär bland annat att den som har visum till Sverige oftast får resa in även i de andra medlemsländerna. De länder som är med i Schengensamarbetet kallas ofta för Schengenländer. 

Medborgare i följande länder behöver visum för att resa till Sverige: Se lista över länder

Olika anledningar för att ansöka om visum

Visum kan beviljas för:

  • affärs- eller konferensbesök, seminarier eller liknande arrangemang
  • officiell tjänsteresa
  • att besöka släkt eller vänner
  • turistbesök
  • att delta i sport- eller kulturarrangemang

Var ansöker jag?

Du kan ansöka om en Schengenvisering på svenska ambassaden i Khartoum om du är lagligt bosatt i Sudan. Om du inte är lagligen bosatt i Sudan men vistas där lagligen måste du motivera varför du ska få lämna in ansökan på svenska ambassaden i Khartoum. Vi uppmanar dig att kontakta oss per e-post innan du bokar en tid för att lämna in en ansökan om så är fallet.

Om du vill boka en tid för att lämna in en ansökan om Schengenvisering klicka på följande länk. Ansöka om Schengenvisering. Ansökningar lämnas bara in inne i ambassadbyggnaden, inte på några andra ställen.

Som huvudregel ska Sverige vara huvuddestinationen för din resa (avseende längd på vistelsen eller syfte med resan). Om din huvuddestination är ett annat Schengenland än Sverige ska du ansöka på det landets ambassad.

När ansöker jag?

Du kan ansöka om ett visum tidigast tre månader innan din planerade inresa. Försök att ansöka minst en månad innan din planerade resa. Det tar vanligtvis två veckor att få ett beslut från din intervju på ambassaden.

Så länge gäller ett visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut när du kan resa in i Schengenområdet igen, och hur många dagar du kan stanna.

Det står på visummärket som klistras in i ditt pass hur många dagar du får vistas i Schengenländerna. Dagarna kan användas under den tidsperiod som framgår av märket. Perioden är oftast längre än antalet dagar som du får vistas i Schengenländerna. Det beror på att du ska ha möjlighet att ändra resdatum om något oförutsett händer.

Längre vistelse

Om du ska besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök, eller – om det finns särskilda skäl – ett visum för längre tid, en så kallad D-visering.

För mer information: Besök längre än 90 dagar

Visumet kan vara giltigt för en eller flera inresor

På visummärket står det hur många gånger du får resa in i och ut ur Schengenländerna under giltighetstiden.

Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor om du regelbundet besöker Sverige. Ett visum med flera inresor kan gälla för vistelser på upp till 90 dagar under de senaste 180 dagarna under maximalt fem år.

Vilka länder visumet är giltigt för

Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer. Ditt visum kan i undantagsfall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller vissa Schengenländer om du förekommer i datasystemet SIS (Schengen Information System) eller om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer. 

Beslut om visum

Ambassaden beslutar i de flesta fall om visum men kan under vissa förutsättningar lämna över ärendet till Migrationsverket i Sverige för beslut. Det är bestämmelserna i EU:s viseringskodex som avgör om du får visum eller inte.

Väntetid för beslut

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor från att du besökt ambassaden. Om vidare utredning av din ansökan behövs kan det ta upp till 45 dagar att få ett beslut. Se till att samtliga handlingar som krävs lämnas in vid besöket på ambassaden för att undvika onödig fördröjning av tiden till beslut.

Obligatorisk konsultation

Medborgare i Sudan måste genomgå en obligatorisk konsultation. Det innebär att övriga medlemsländer inom Schengen tillfrågas om de har några invändningar mot att den svenska ambassaden beviljar en visering som är giltig i hela Schengenområdet. Konsultationsprocessen tar mellan 7-9 dagar. Dessa dagar är inkluderade i beslutsproccesen som normalt tar cirka två veckor.

Tillbaks till besöka Sverige.

Senast uppdaterad 14 okt 2021, 16.42