Ambassadens personal

På den svenska ambassaden i Singapore arbetar följande personer:

Jenny Egermark
Chargé d’Affaires a.i. 

Jubaidah Khalev
Assistent till Chargé d’Affaires                      

Carissa Gardarson
Förste ambassadsekreterare
Administrativt ansvarig, migrations- och konsulära frågor

Maria Nordberg
Kassör

Hema Selva 
Främjandehandläggare

Lisa Broberg
Konsulär handläggare

Misha Samtani
Migrationsassistent

Timothy Liew
Chaufför/kontorsassistent

Shannon Li O’Sullivan
Praktikant 

----------

Kommendörkapten Jan Westas
Försvarsattaché i Singapore, sidoackrediterad till Indonesien 

Kerstin Bengtsson
Försvarsassistent

Anton Hultqvist
Praktikant

----------

Emil Akander
Handelssekreterare i Singapore

----------

Business Sweden > Business Sweden kontor i Singapore

Senast uppdaterad 29 aug 2023, 08.56