Ambassadens personal

På den svenska ambassaden i Singapore arbetar följande personer:

Jenny Egermark
Chargé d’Affaires a.i. 

Jubaidah Khalev
Assistent till Chargé d’Affaires   

Marie-Louise Thaning
Ambassadråd                           

Victoria Bell
Förste ambassadsekreterare
Administrativt ansvarig, migrations- och konsulära frågor

Maria Nordberg
Kassör

Hema Selva (föräldraledig)
Främjandehandläggare

Lisa Broberg
Konsulär handläggare

Misha Samtani
Migrationsassistent

Timothy Liew
Chaufför/kontorsassistent

Siri Blomberg
Praktikant främjandeavdelningen 

----------

Kommendörkapten Stefan Mattsson
Försvarsattaché i Singapore, sidoackrediterad till Indonesien 

Kerstin Bengtsson
Försvarsassistent

Markus Lang
Praktikant försvarsavdelningen

----------

Emil Akander
Handelssekreterare i Singapore

----------

Business Sweden > Business Sweden kontor i Singapore

Senast uppdaterad 20 mar 2023, 16.04