Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Singapore.

Ambassadens huvuduppgift är att representera Sverige och på olika sätt främja Sveriges relationer med Singapore och Brunei.  Fokus i ambassadens verksamhet ligger på att främja handel. Ambassaden bistår såväl enskilda företag som företagssammanslutningar med information om affärsmöjligheter i Singapore och Brunei. Aktiviteter vars syfte är att marknadsföra svenskrelaterade produkter och tjänster samt Sverige som investeringsland arrangeras också av ambassaden. .

Utöver det ekonomiska samarbetet tar ambassaden aktiv del i att stimulera ett ökat samarbete inom områden som försvar, kultur samt forskning och utbildning.

Ambassaden ansvarar vidare för den konsulära servicen till de svenskar som bor i eller besöker Singapore och Brunei. Utländska medborgare som skall arbeta, studera eller av annan anledning vistas i Sverige under längre tid kan kontakta Sveriges ambassad om information samt frågor gällandes uppehålls- och arbetstillstånd.

På ambassadens hemsida finns information om att leva och bo i Singapore samt om Sverige och olika svenska företeelser. Länkar till en rad organisationer och myndigheter etc. där ytterligare information kan sökas är även inkluderad.

Försvarsavdelningen vid ambassaden är en del av den svenska försvarsmakten. Huvuduppgiften är att stödja det militära samarbetet mellan Sverige och Singapore samt sido-ackrediteringslandet Indonesien inom olika områden. Läs mer om Försvarsavdelningen.

Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Singapore
Ambassaden i Singapore erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under vår- och hösttermin. Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för ekonomiska och politiska frågor, den andra praktiktjänsten är placerad vid ambassadens försvarsavdelning. För mer information, se vår hemsida för annons som kommer ut två gånger per år.

Om den information ni söker ej finns på hemsidan är ni välkomna att ringa eller besöka ambassaden alternativt skicka oss en e-post.

Senast uppdaterad 09 nov 2022, 14.45