Ambassadör Annika Ben David

Annika Mariana Elisabet Rachel Ben David - Curriculum vitae

Datum och födelse- ort

30 april 1967 i Uppsala
Civilstånd       

 

Skild, mor till Joakim och Nili
Utbildning

Diplôme d’Études Supérieures en Relations Internationales, Institut de Hautes Études Internationales, Genève, Schweiz 1995

 

Magisterexamen i statsvetenskap, Uppsala, 1992 (inkl. ett år vid universitetet i Lausanne, Schweiz)

 

Fil kand i statsvetenskap, freds- och konfliktforskning och franska, Uppsala universitet

Yrkeserfarenhet

Ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, Utrikesdepartementet (Stockholm), september 2016-2021

 

Sveriges ambassadör i Demokratiska republiken Kongo 2013-2016

 

Gruppchef Central-, Öst- och Sydafrika, Afrikaenheten, Utrikesdepartementet 2010-2013

 

Ambassadråd och biträdande myndighetschef, Sveriges ambassad i Tel Aviv, Israel 2006-2010

 

Ambassadråd, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, Utrikesdepartementet 2005-2006

 

Första ambassadsekreterare (politik, ekonomi, handel), Sveriges ambassad i Dar es Salaam, Tanzania 2000-2004

 

Andra ambassadsekreterare (politik, konsulära och kulturfrågor), Sveriges ambassad i Tel Aviv, Israel 1997-2000

 

Diplomatprogrammet, Utrikesdepartementet 1996-1997

 

Handläggare, Politiska avdelningen, Utrikesdepartementet 1995-1996 

 

Associate Protection Officer, UNHCR, Middle Eastern and South West Asia Bureau 1994-1995

Språk

Flytande i franska och engelska, medelgod hebreiska, jiddisch och tyska

Senast uppdaterad 22 sep 2021, 14.21