Fakta och statistik om svensk-rysk handel

Det har införts omfattande sanktioner mot Ryssland. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar.

Mer information om sanktioner mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina finner du här.

Handelsstatistik finns att hämta på Kommerskollegiums och SCB:s hemsidor.

Senast uppdaterad 11 okt 2022, 10.17