Meny

Fakta och statistik om svensk-rysk handel och investeringar

I dag är cirka 400 svenska företag verksamma på den ryska marknaden.

Mer handelsstatistik finns att hämta på Kommerskollegiums och SCB:s hemsidor.

Senast uppdaterad 23 jul 2019, 13.24