Anmäla handelshinder

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Vi hjälper dig.

Att hjälpa svenska företag med stöd och råd vad gäller handelshinder är en av utrikesförvaltningens viktigaste uppgifter.

Vad är handelshinder?

Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handel med varor och tjänster eller innebär att existerande regler tillämpas godtyckligt. Det kan vara:

  • åtgärder som strider mot gällande handelsavtal
  • oklar lagstiftning eller svårhanterlig byråkrati
  • politisk inblandning i olika ärenden eller rättsliga processer.

För handelshinder som påträffas utanför EU/EES gäller främst Världshandelsorganisationens (WTO) regler om icke-diskriminering, men även de frihandelsavtal som EU ingått med tredje land. I vissa fall kan även bilaterala investeringsskyddsavtal vara aktuella.

Har du eller ditt företag stött på handelshinder?

Då är du välkommen att kontakta oss. Maila oss på ambassaden.moskva@gov.se och beskriv ärendet. Du kan även be oss att kontakta dig direkt. Ange:

  • datum
  • namn/företag
  • bransch
  • kontaktuppgifter.

Mer information:

Kommerskollegium

Business Sweden

SOLVIT – ett nätverk för problemlösning där EU-länderna samarbetar för att praktiskt lösa problem som beror på att bestämmelserna för den inre marknaden har tillämpats felaktigt.

Ditt Europa – Praktiska råd för dig som vill göra affärer i Europa.

Marknadstillträdesdatabasen (The Market Access Database, MADB) – information om export från EU till länder utanför EU. (endast på engelska).

Business Anti-Corruption Portal syftar till att tillhandahålla ett omfattande och praktiskt affärsverktyg och att erbjuda målinriktat stöd till små och medelstora företag för att hjälpa dem att undvika och bekämpa korruption och därigenom skapa en bättre affärsmiljö.

Global Advice Network ansvarar för informationen på portalen som finansieras av regeringarna i Österrike, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien.

Senast uppdaterad 12 nov 2020, 11.56