Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 12:00

Svenska skolan i Warszawa

Svenska skolan i Warszawa - en unik möjlighet till svenskundervisning i Polen

1. Allmänt
Svenska skolan i Warszawa är en språkskola som riktar sig till svenskspråkiga barn i Warszawa. Vi har funnits i snart 30 år och är en oas för svenskt språk och svensk kultur i Polen. Vi bedriver vår verksamhet på Amerikanska skolan i Warszawa och Kanadensiska skolan i Warszawa och får stöd av Skolverket i Sverige.

För de elever som är inskrivna på Amerikanska skolan erbjuds svenskundervisning som en del av det dagliga skolschemat.

Övriga skolelever i Warszawa är välkomna att delta i vår svenskundervisning på Kanadensiska skolan efter ordinarie skoldag.

2. Svenska sektionen på Amerikanska skolan
De elever som är inskrivna på Amerikanska skolan kan välja svenska som språkligt tillval, men har all sin övriga undervisning på engelska.

Vi har 3-5 lektioner i veckan (under dagtid) och eleverna är indelade i grupper om 2-5 elever. Det är små grupper, vilket gör det möjligt att differentiera och anpassa undervisningen till elevernas individuella behov. Förutom svenska får våra elever också lära sig om svensk historia, geografi och samhällskunskap.

Vi är en svensk sektion vid utlandsskola, vilket endast finns på fyra andra ställen i världen förutom i Warszawa. Vi följer svenska läroplaner och ger samma undervisning som i en vanlig svensk grund- och gymnasieskola. Från och med årskurs 6 får våra elever svenska skolbetyg och i tidigare årskurser delas skriftliga omdömen ut.

3. Kompletterande svenska på Kanadensiska skolan
Den andra formen av undervisning som vi erbjuder heter “Kompletterande svenska”, vilket är en svenskkurs som finns spridd i hela världen. Undervisningen är öppen för alla barn och ungdomar från 6-19 år, och äger rum på Kanadensiska skolan för de yngre eleverna och online för de äldre. 

Eleverna på Kompletterande är uppdelade i tre grupper (åk 0-3, åk 4-7 och åk 8-12) och har sina lektioner antingen på måndagar eller tisdagar mellan 17.00-18.30, alternativt 17.30-19.00.

Kompletterande svenska har likheter med modersmålsundervisning i Sverige. På lektionerna lär vi oss om det svenska språket (rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m.), och om svensk kultur och svenskt samhällsliv.

Viktigt att veta är att den kompletterande svenskundervisningen inte ger samma utbildning som programmet på den svenska sektionen. Eleverna får intyg för sin medverkan, men inte svenska skolbetyg.

4. Övriga aktiviteter
Förutom att vår skola erbjuder svenskundervisning, så försöker vi också hålla liv i svenska traditioner. Vi firar varje år Lucia i en protestantisk kyrka i Warszawa och vi har skolavslutning i samma kyrka i juni, med "Den blomstertid nu kommer", jordgubbstårta och allt som hör en svensk skolavslutning till.

Utöver det arrangerar vi också ett antal frilufts- och temadagar under året med bl.a. tipspromenad, korvgrillning, kubb och brännboll. Detta är också en viktig del av vår verksamhet och bidrar till ökad sammanhållning på vår skola.

Om ni har några fler frågor går det bra att skriva till följande adress:
svenskaskolaniwarszawa@gmail.com

Annars kan ni gärna gå in på skolans hemsida och läsa mer om vår skola.

Välkomna till Svenska skolan i Warszawa!

Janicke Johansen Hammer, rektor på Svenska skolan i Warszawa

Senast uppdaterad 30 jan 2023, 16.48