Svenska skolan i Warszawa

Svenska skolan i Warszawa - en unik möjlighet till svenskundervisning i Polen

1. Allmänt

Svenska skolan i Warszawa är en språkskola som riktar sig till svenskspråkiga barn i Warszawa. Vi har funnits i snart 30 år och är en oas för svenskt språk och svensk kultur i Polen. Vi bedriver vår verksamhet på Amerikanska skolan i Warszawa och Brittiska skolan i Warszawa och får stöd av Skolverket i Sverige.

För de elever som är inskrivna på Amerikanska skolan erbjuds svenskundervisning som en del av det dagliga skolschemat. 

Övriga skolelever i Warszawa är välkomna att delta i vår svenskundervisning på Brittiska skolan efter ordinarie skoldag. 

2. Svenska sektionen på Amerikanska skolan

De elever som är inskrivna på Amerikanska skolan kan välja svenska som språkligt tillval, men har all sin övriga undervisning på engelska.

Vi har 3-5 lektioner i veckan (under dagtid) och eleverna är indelade i grupper om 2-5 elever. Det är små grupper, vilket gör det möjligt att differentiera och anpassa undervisningen till elevernas individuella behov. Förutom svenska får våra elever också lära sig om svensk historia, geografi och samhällskunskap.

Vi är en svensk sektion vid utlandsskola, vilket endast finns på fyra andra ställen i världen förutom i Warszawa. Vi följer svenska läroplaner och ger samma undervisning som i en vanlig svensk grund- och gymnasieskola. Från och med årskurs 6 får våra elever svenska skolbetyg och i tidigare årskurser delas skriftliga omdömen ut.


3. Kompletterande svenska på Brittiska skolan

Den andra formen av undervisning som vi erbjuder heter “Kompletterande svenska”, vilket är en svenskkurs som finns spridd i hela världen. Undervisningen sker i Brittiska skolans lokaler och är öppen för alla skolelever i Warszawa.

Det är lektion vid ett tillfälle varje vecka (måndagar mellan 16.30-18.00 eller tisdagar mellan 17.00-18.30).

Kompletterande svenska har likheter med modersmålsundervisning i Sverige. För de flesta av våra elever är svenskan ens andraspråk eller “ens andra modersmål”. Många har en svensk förälder eller har tidigare bott i Sverige och vill hålla liv i svenskan. På lektionerna lär vi oss om det svenska språket (rättstavning, läsförståelse, grammatik m.m), och om svensk kultur och svenskt samhällsliv.

Från och med höstterminen 2021 kommer vi att utöka vår verksamhet och även erbjuda en online-kurs i Kompletterande svenska. Det ger barn och ungdomar som inte är bosatta i Warszawa möjlighet att delta i undervisningen. Vi ser väldigt mycket fram emot att börja med denna kurs till hösten och hoppas att många är intresserade. 

Förutom att vår skola erbjuder svenskundervisning, så försöker vi också hålla liv i svenska traditioner. Vi firar varje år lucia i en protestantisk kyrka i Warszawa och vi har skolavslutning i samma kyrka i juni, med Den blomstertid nu kommer, jordgubbstårta och allt som hör en riktig skolavslutning till. 

Utöver det arrangerar vi också ett antal frilufts- och temadagar under året med tipspromenad, brännboll och andra lekar. Detta är också en viktig del av vår verksamhet och bidrar till ökad sammanhållning på vår skola. 

Om ni har några fler frågor går det bra att skriva till följande adress: svenskaskolaniwarszawa@gmail.com

Annars kan ni gärna gå in på vår hemsida och läsa mer om vår skola:  http://svenskaskolaniwarszawa.comVälkomna till Svenska skolan i Warszawa!

Claes Wargskog, rektor på Svenska skolan i Warszawa

Senast uppdaterad 17 mar 2021, 17.37