Meny

Pass/Nationellt Id-kort för vuxna

Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Det billigaste och snabbaste sättet att ansöka om pass/nationellt ID-kort är att göra detta under ett besök i Sverige. Normal handläggningstid är ca en vecka och avgiften för ett pass är SEK 350 och för ett nationellt ID-kort SEK 400. Det är också möjligt att göra passet i Sverige och att få det utlämnat vid ambassaden i Warszawa, eller vid något av honorärkonsulaten i Polen. En utlämningsavgift om SEK 200 (f.n. motsvarande PLN 80) tillkommer då och betalas av sökanden när passet lämnas ut. Ska passet skickas till ett honorärkonsulat tillkommer en portoavgift, f.n. PLN 35, som betalas av sökanden när passet lämnas ut.

För att göra pass/nationellt ID-kort i Polen måste du inställa dig personligen på ambassaden för att bli fotograferad, lämna fingeravtryck och skriva din namnteckning i en elektronisk fotostation.

Ambassaden har öppet för passmottagning: onsdagar 09.00 – 12.00. Det är även möjligt att göra en tidsbokning för annan tidpunkt. Kontakta ambassaden i god tid.

Det tar cirka 2-3 veckor att få den färdiga resehandlingen/nationella ID-kortet, eftersom dessa tillverkas i Sverige.

För en person som fyllt 18 år erfordras följande:

  • Medborgarskapsutredning som kan laddas ned (se dokumentet nedan), fyllas i och tas med till ambassaden.
  • Tidigare pass ska medtas. Om du inte kan uppvisa tidigare pass måste du uppvisa giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.
  • Om tidigare pass har blivit stulet ska en polisanmälan göras och polisrapporten ska visas upp.
  • Om du inte längre är folkbokförd i Sverige (utskriven) måste uppehållstillstånd eller motsvarande i bosättningslandet Polen uppvisas (pol. ”Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE”).
  • Ambassaden kan begära intyg om att du inte har blivit medborgare i bosättningslandet.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Avgiften för passet, SEK 1.600 (f.n. 640 PLN), betalas med kort vid ansökningstillfället.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Rådgör gärna med personalen på passmyndigheten i förväg.

För passansökan för barn, se Pass/Nationellt Id-kort för barn.

Senast uppdaterad 28 feb 2020, 16.58