Meny

Pass/Nationellt id-kort för barn

Den här informationen gäller endast för barn som redan tilldelats person- eller samordningsnummer.

För barn som ännu inte fått något nummer, se "Rekvisition samordningsnummer och ansökan om förnamn och efternamn för nyfödda

Det billigaste och snabbaste sättet att ansöka om pass/nationellt ID-kort är att göra detta under ett besök i Sverige. Normal handläggningstid är ca en vecka och avgiften för ett pass är SEK 350 och för ett nationellt ID-kort SEK 400. Det är också möjligt att göra passet i Sverige och att få det utlämnat vid ambassaden i Warszawa, eller vid något av honorärkonsulaten i Polen. En utlämningsavgift om SEK 200 (f.n. motsvarande PLN 80) tillkommer och betalas av sökanden när passet lämnas ut. Ska passet skickas till ett honorärkonsulat tillkommer då en portoavgift, f.n. PLN 35, som betalas av sökanden när passet lämnas ut.

Ambassaden har öppet för passmottagning: onsdagar 09.00 – 12.00. Det är även möjligt att göra en tidsbokning för annan tidpunkt. Kontakta ambassaden i god tid.

Det tar ca 2-3 veckor att få den färdiga resehandlingen eftersom passen tillverkas i Sverige.

Fotograferingen till passet/nationella id-kortet sker i en fotostation på ambassaden. Passet/nationella id-kortet är giltigt i fem år.

Ansökan måste alltid lämnas in personligen av minst en av vårdnadshavarna och barnet självt.

För att ansökan ska kunna handläggas måste den vara fullständig. Följande handlingar ska alltid medföras:

  • Medborgarskapsutredning som kan laddas ned, fyllas i och tas med till ambassaden.
  • Medgivande till pass. Medgivandet undertecknas på ambassaden eller på något av Sveriges konsulat i Polen.
  • Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs giltigt vårdnadsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Barnets ev. tidigare pass ska medtas. Om passet är stulet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.
  • Avgiften för passet är SEK 1.600 (f.n. motsvarande PLN 640, betalas med kort vid ansökningstillfället.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år är tre år.

Rådgör gärna med personalen på passmyndigheten i förväg.

Senast uppdaterad 28 feb 2020, 16.59