Praktikant till Sveriges ambassad i Warszawa höstterminen 2023

23 mar 2023

Ambassaden i Warszawa söker till hösten 2023 en praktikant. Som praktikant hos oss kommer du både att få möjlighet att följa den politiska situationen i Polen samt få en inblick i arbetet som bedrivs av Team Sweden i Polen vars uppgift är att främja svensk-polska affärsrelationer samt i bred bemärkelse främja Sverige och Sverigebilden i Polen.

Uppgifter under praktiken
Rollen som praktikant på ambassaden i Warszawa är omväxlande och täcker ett brett spektrum av ämnesområden. Hur tiden vid ambassaden kommer att se ut beror också på praktikantens egna intressen och tidigare erfarenheter.

Praktikantens uppgifter kan bland annat handla om att assistera den politiska sektionen genom att skriva mediesammanfattningar, följa seminarier och delta i möten om aktuella politiska frågor. Din roll kommer att innefatta allt ifrån enklare praktiska uppgifter, informationsinhämtning och analys till kommunikation med svenska och polska aktörer. För den ekonomiska sektionen kan det bli aktuellt att medverka i våra större branschfokuserade Team Sweden-aktiviteter. Som praktikant kommer du också få delta i ambassadens kommunikationsarbete och Sverigefrämjande. Polen är en viktig, stor och spännande marknad för svenska företag. Vår uppgift är att underlätta för svenska företag att göra affärer i Polen, informera om den polska marknaden samt fungera som en länk mellan Sverige och Polen.

Din bakgrund och kompetens
Praktikuppgifterna kräver mycket god förmåga att skriva på svenska. Mycket goda kunskaper i polska och engelska är också ett krav. Vana av informationshämtning, självständigt arbete och skriftlig presentation krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Du bör även vara utåtriktad och ha lätt för att knyta nya kontakter. Vi vill att du har ett levande och starkt intresse för samhällsfrågor i stort, inklusive för ekonomi, demokratifrågor och säkerhetspolitik. Framför allt vill vi att du ska vara nyfiken, driven och ha en stark vilja att lära.

Du bör ha genomfört större delen av din utbildning och du ska vara inskriven som student vid universitet/högskola. Är du student vid ett utländskt universitet kan du också komma i fråga. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen/din handledare intyga att praktiken är relevant för din utbildningsinriktning.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav, t.ex. på vaccination mot covid-19, som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta Emilie af Jochnick Savén på telefon +48 22 640 8952

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår senast den 30 mars 2023. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Senast uppdaterad 23 mar 2023, 11.37