Meny

Sveriges förbindelser med Polen

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Polen fortsätter att präglas av starka samhälleliga, ekonomiska och kulturella band. Inom EU samarbetar Stockholm och Warszawa inom exempelvis östpolitiken, det Östliga partnerskapet och Östersjöstrategin. Det bilaterala samarbetet på försvars- och säkerhetsområdet är nära.

Det svenska stödet till den demokratiska oppositionen under kommunisttiden finns fortfarande i färskt minne – liksom det omfattande utvecklingssamarbetet under åren 1989 till början av 2000-talet som bl.a. omfattade stöd till EU-integration, miljö, energieffektivisering, lokalt självstyre och reformering av pensionssystemet.

Besöksutbytet mellan våra länders regeringar och parlament är omfattande, både på politisk och tjänstemannanivå. Statsminister Stefan Löfven besökte Polen i mars 2015 för bilaterala samtal, i juli 2016 i samband med NATO-toppmötet och senast i juni 2017 för bilaterala överläggningar. President Andrzej Duda besökte Stockholm i november 2016. I november 2017 besökte dåvarande premiärminister Beata Szydlo Sverige för att delta i EU:s sociala toppmöte i Göteborg.

Sverige har ambassad och kontor för Business Sweden i Warszawa och honorärkonsulat i Katowice, Kraków, Szczecin, Wrocław och Gdańsk. Polen har ambassad i Stockholm och honorärkonsulat i Halmstad.

Polen är för Sveriges del en relativt stor och växande marknad – den största i Central- och Östeuropa. Den svensk-polska handeln har mer än fördubblats sedan 2004, men det finns fortfarande stort utrymme för ytterligare ökning av exporten. Enligt svensk statistik uppgick den bilaterala varuhandeln under 2016 till 83 miljarder SEK, varav svensk export till Polen till knappt 39 miljarder SEK och polsk export till Sverige drygt 44 miljarder SEK. Detta är en ökning från 2015 då handeln omsatte 76 miljarder SEK. 

De svenska investeringarna i Polen har under de senaste åren fortsatt öka, om än i lägre takt, trots att Polen inte längre är ett utpräglat lågkostnadsland. Idag uppskattar de svenska investerarna bland annat den kvalificerade arbetskraften, närheten till den europeiska slutmarknaden samt efterfrågan på den stora inhemska polska marknaden – allt detta i kombination med ett gynnsamt kostnadsläge.

Det finns idag cirka 400 svenska företag representerade på den polska marknaden. Några exempel är IKEA, Skanska, Electrolux, Husqvarna, Volvo, Scania, Ericsson, Oriflame, Jula, H&M och KappAhl men även banker som Handelsbanken och SEB. Utöver dessa har också en lång rad små- och medelstora företag investerat i Polen. De branscher inom vilka svenska företag satsat mest är energisektorn, byggbranschen samt i tillverkningsindustrin (inklusive underleverantörer till framförallt fordonsindustrin). På senaste tiden har tjänstesektorn och detaljhandeln utvecklats starkt. Enligt svenska företagsledare i Polen ger den polska marknaden höga vinstmarginaler relativt andra marknader, särskilt i den kraftigt växande tjänstesektorn.

Svensk-Polska handelskammaren har sitt huvudkontor i Stockholm och i Warszawa finns Scandinavian-Polish Chamber of Commerce med cirka 300 medlemsföretag från de nordiska länderna, varav ca 140 är svenska. Polsk-svenska handelskammaren med säte i Gdańsk har ett 70-tal medlemmar.

Ambassaden uppskattar att det finns några tusen fast boende svenskar i Polen, varav flera hundra i Warszawa. Uppemot 140 000 polacker lever i Sverige.

Senast uppdaterad 28 feb 2018, 10.32