Sveriges förbindelser med Polen

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Polen fortsätter att präglas av starka samhälleliga, ekonomiska och kulturella band. Inom EU samarbetar Stockholm och Warszawa inom exempelvis östpolitiken, det Östliga partnerskapet och Östersjöstrategin. Det bilaterala samarbetet på försvars- och säkerhetsområdet är nära och har goda förutsättningar att fördjupas ytterligare.

En samarbetsdeklaration undertecknad i samband med det svenska statsbesöket 2011 har utvecklats till ett strategiskt partnerskap, som har bekräftats även efter regeringsskiftena i Sverige och Polen sedan dess. Deklarationens första översyn gjordes 2013 och därefter 2018. 2015 undertecknades en avsiktsförklaring om innovationssamarbete mellan Sverige och Polen, vilket ligger väl i linje med nuvarande polska regerings fokus på att stärka landets innovationskraft, samt ett ramavtal om samarbete på försvarsområdet.

Det svenska stödet till den demokratiska oppositionen under kommunisttiden finns fortfarande i färskt minne – liksom det omfattande utvecklingssamarbetet under åren 1989 till början av 2000-talet som bl.a. omfattade stöd till EU-integration, miljö, energieffektivisering, lokalt självstyre och reformering av pensionssystemet.

Besöksutbytet mellan våra länders regeringar och parlament är omfattande, både på politisk och tjänstemannanivå. Statsminister Stefan Löfven besökte Polen i mars 2015 för bilaterala samtal, i juli 2016 i samband med NATO-toppmötet och senast i juni 2017 för bilaterala överläggningar. Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Polen i augusti 2020, för bilaterala överläggningar samt för att delta i 100-årsdagen av slaget om Warszawa. President Andrzej Duda besökte Stockholm i november 2016, och i november 2017 besökte dåvarande premiärminister Beata Szydlo Sverige för att delta i EU:s sociala toppmöte i Göteborg. Talmannen i Sejmen besökte Stockholm i maj 2018. Det senaste besöket på hög nivå ägde rum i augusti 2019 när premiärminister Mateusz Morawiecki besökte Stockholm för bilaterala överläggningar. I september 2019 närvarade riksdagens talman vid minneshögtiden i Warszawa med anledning av 80-årsdagen av andra världskrigets utbrott. I januari 2020 närvarade HKH Kronprinsessan, riksdagens talman och statsministern vid minneshögtiden i Auschwitz-Birkenau med anledning av 75-årsdagen av befrielsen av förintelselägret. Polen är ett av länderna där stipendiet Queen Silvia Nursing Award delas ut.

Sverige har ambassad och kontor för Business Sweden i Warszawa och honorärkonsulat i Kraków, Szczecin, Wrocław, Gdańsk och Katowice (tillfälligt stängt). Polen har ambassad i Stockholm samt honorärkonsulat i Göteborg och Halmstad.

Polen är en viktig marknad för Sverige, både när det gäller export och direktinvesteringar – den största i Central- och Östeuropa. Den svenska exporten till Polen växte med ca 50% mellan 2008 och 2018. Bara under 2018 växte exporten med 21% och under 2019 med 1,7%.  Enligt svensk statistik uppgick den bilaterala varuhandeln under 2019 till ca 112,5 miljarder SEK (2018: 107 miljarder), varav svensk export till Polen till drygt 49 miljarder SEK (2018: 48 miljarder) och polsk export till Sverige till drygt 63 miljarder SEK (2018: 59 miljarder).

De svenska investeringarna i Polen har under de senaste åren fortsatt att öka, om än i lägre takt än tidigare, trots att Polen inte längre är ett utpräglat lågkostnadsland. Idag klättrar de svenska investeringarna i Polen i värdekedjan, allt mer investeras i forskning och utveckling och de svenska företagen ser samtidigt stor affärspotential på den inhemska polska marknaden – allt detta i kombination med ett fortsatt gynnsamt kostnadsläge. De svenska investeringarna i s.k. shared service centers i Polen är också avsevärda.

Det finns idag cirka 500 svenska företag representerade på den polska marknaden (direktinvesteringar). Några exempel är IKEA, Skanska, Electrolux, Husqvarna, Volvo, Scania, Ericsson, Oriflame, Jula, H&M och KappAhl. Utöver dessa har en lång rad små- och medelstora företag investerat i Polen. De branscher inom vilka svenska företag satsat mest är tillverkningsindustrin (inklusive underleverantörer till framförallt fordonsindustrin), byggsektorn samt energisektorn. Under de senaste åren har tjänstesektorn och detaljhandeln utvecklats starkt. Enligt svenska företagsledare i Polen ger den polska marknaden goda vinstmarginaler i jämförelse med andra marknader, särskilt i den växande tjänstesektorn. Inga svenska företag har lämnat Polen till följd av pågående pandemi.

Svensk-Polska handelskammaren har sitt huvudkontor i Stockholm och i Warszawa finns Scandinavian-Polish Chamber of Commerce med cirka 400 medlemsföretag från de nordiska länderna, varav ungefär 140 är svenska. Polsk-svenska handelskammaren med säte i Gdańsk har ett 70-tal medlemmar.

Ambassaden bedömer att det finns några tusen fast boende svenskar i Polen, varav flera hundra i Warszawa. Fler än 100 000 polacker är fast bosatta i Sverige.

Senast uppdaterad 03 feb 2021, 15.35