Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 00:22

Sveriges politiska förbindelser med Polen

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Polen fortsätter att präglas av starka samhälleliga, ekonomiska och kulturella band. Inom EU samarbetar Stockholm och Warszawa nära inom exempelvis östpolitiken, det Östliga partnerskapet och Östersjöstrategin. Det bilaterala samarbetet på försvars- och säkerhetsområdet är nära och har goda förutsättningar att fördjupas ytterligare. Den polska regeringen och allmänheten ställer sig mycket positiv till Sveriges NATO-ansökan. Både Sejmen och Senaten ratificerade i juli 2022 det svenska anslutningsprotokollet utan att någon ledamot röstade nej.

En samarbetsdeklaration undertecknad i samband med det svenska statsbesöket 2011 har utvecklats till ett strategiskt partnerskap, som har bekräftats även efter regeringsskiftena i Sverige och Polen sedan dess. Deklarationens första översyn gjordes 2013 och därefter 2018. 2015 undertecknades en avsiktsförklaring om innovationssamarbete mellan Sverige och Polen, vilket ligger väl i linje med nuvarande polska regerings fokus på att stärka landets innovationskraft, samt ett ramavtal om samarbete på försvarsområdet. 

Det svenska stödet till den demokratiska oppositionen under kommunisttiden finns fortfarande i färskt minne – liksom det omfattande utvecklingssamarbetet under åren 1989 till början av 2000-talet som bland annat omfattade stöd till EU-integration, miljö, energieffektivisering, lokalt självstyre och reformering av pensionssystemet samt översvämningsbiståndet 1997–1998. 

Besöksutbytet mellan våra länders regeringar och parlament är omfattande, både på politisk och tjänstemannanivå. I februari 2023 besökte dåvarande premiärminister Mateusz Morawiecki Sverige för bilaterala överläggningar med statsminister Ulf Kristersson. Utrikesminister Tobias Billström genomförde ett bilateralt besök i Polen i juni 2023. President Andrzej Duda besökte Stockholm i november 2016. Det senaste svenska statsbesöket i Polen skedde i maj 2011 då DDMM Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia besökte Warszawa och Wrocław. Polen är ett av länderna där stipendiet Queen Silvia Nursing Award delas ut. 

Sverige har ambassad och kontor för Business Sweden i Warszawa och honorärkonsulat i Kraków, Szczecin, Wrocław, Gdańsk och Katowice (tillfälligt stängt). Polen har ambassad i Stockholm samt honorärkonsulat i Göteborg. 

Ambassaden bedömer att det finns några tusen fast boende svenskar i Polen, varav flera hundra i Warszawa. Ca 140 000 personer som antingen är födda i Polen eller har minst en förälder som är född i Polen är bosatta i Sverige.

Senast uppdaterad 15 feb 2024, 12.02