Meny

Sveriges förbindelser med Polen

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Polen fortsätter att präglas av starka samhälleliga, ekonomiska och kulturella band. Inom EU samarbetar Stockholm och Warszawa inom exempelvis östpolitiken, det Östliga partnerskapet och Östersjöstrategin. Det bilaterala samarbetet på försvars- och säkerhetsområdet är nära.

Det svenska stödet till den demokratiska oppositionen under kommunisttiden finns fortfarande i färskt minne – liksom det omfattande utvecklingssamarbetet under åren 1989 till början av 2000-talet som bl.a. omfattade stöd till EU-integration, miljö, energieffektivisering, lokalt självstyre och reformering av pensionssystemet. 

Besöksutbytet mellan våra länders regeringar och parlament är omfattande, både på politisk och tjänstemannanivå. Statsminister Stefan Löfven besökte Polen i mars 2015 för bilaterala samtal, i juli 2016 i samband med NATO-toppmötet och senast i juni 2017 för bilaterala överläggningar. President Andrzej Duda besökte Stockholm i november 2016, medan i november 2017 besökte dåvarande premiärminister Beata Szydlo Sverige för att delta i EU:s sociala toppmöte i Göteborg. Det senaste besöket ägde rum i augusti 2019 när nuvarande premiärminister Mateusz Morawiecki besökte Stockholm för bilaterala överläggningar. Polen är ett av länderna där stipendiet Queen Silvia Nursing Award delas ut. 

Sverige har ambassad och kontor för Business Sweden i Warszawa och honorärkonsulat i Katowice, Kraków, Szczecin, Wrocław och Gdańsk. Polen har ambassad i Stockholm samt honorärkonsulat i Göteborg och Halmstad.

Polen är en viktig marknad för Sverige, både i termer av export och direktinvesteringar – den största i Central- och Östeuropa. Den svenska exporten till Polen har vuxit med ca 50% under de senaste 10 åren (fram till 2018), och bara under det senaste året (2018) växte exporten med 21 %. Enligt svensk statistik uppgick den bilaterala varuhandeln under 2018 till ca 107 miljarder SEK (2017: 91 miljarder), varav svensk export till Polen till drygt 48 miljarder SEK (2017: knappt 40 miljarder) och polsk export till Sverige till drygt 59 miljarder SEK (2017: 51 miljarder). 

De svenska investeringarna i Polen har under de senaste åren fortsatt öka, om än i lägre takt än tidigare, trots att Polen inte längre är ett utpräglat lågkostnadsland. Idag klättrar de svenska investeringarna i Polen i värdekedjan, allt mer investeras i forskning och utveckling och man ser samtidigt stor potential på den inhemska polska marknaden – allt detta i kombination med ett fortsatt gynnsamt kostnadsläge. De svenska investeringarna i shared service centers i Polen är också märkbara. 

Det finns idag cirka 450 svenska företag representerade på den polska marknaden (direktinvesteringar). Några exempel är IKEA, Skanska, Electrolux, Husqvarna, Volvo, Scania, Ericsson, Oriflame, Jula, H&M och KappAhl men även banker såsom SEB. Utöver dessa har också en lång rad små- och medelstora företag investerat i Polen. De branscher inom vilka svenska företag satsat mest är tillverkningsindustrin (inklusive underleverantörer till framförallt fordonsindustrin), byggsektorn samt energisektorn. Under de senaste åren har tjänstesektorn och detaljhandeln utvecklats starkt. Enligt svenska företagsledare i Polen ger den polska marknaden höga vinstmarginaler relativt andra marknader, särskilt i den kraftigt växande tjänstesektorn. 

Svensk-Polska handelskammaren har sitt huvudkontor i Stockholm och i Warszawa finns Scandinavian-Polish Chamber of Commerce med cirka 400 medlemsföretag från de nordiska länderna, varav ca 140 är svenska. Polsk-svenska handelskammaren med säte i Gdańsk har ett 70-tal medlemmar. 

Ambassaden uppskattar att det finns några tusen fast boende svenskar i Polen, varav flera hundra i Warszawa. Uppemot 100 000 polacker lever i Sverige.

Senast uppdaterad 22 nov 2019, 10.23