Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 22:57

Om Polen

På den här sidan hittar du kortfattade presentationer av Polen och polska förhållanden som kan vara av intresse för en svensk besökare.

POLEN

Officiellt namn: Republiken Polen/Rzeczpospolita Polska

Nationaldag: 3 maj (Konstitutionen 1791), 11 november (Polen återuppstod som stat 1918)

Huvudstad: Warszawa (1,8 miljoner invånare)

Yta: 312 685 km²

Folkmängd: 37,7 miljoner (2023)

Födelsetal: 8,1 födslar/1000 invånare eller 1,4 barn/kvinna (2023)

Språk: polska

Religion: katoliker 85 procent (ca 35 procent utövande regelbundet), övriga religioner är bl.a. ortodoxa kristna (0,9 procent), protestanter (0,3 procent), övriga (cirka 0,5 procent) (2022)

Statsskick: Parlamentarisk republik

Statschef: Andrzej Duda

Regeringschef (premiärminister): Mateusz Morawiecki (PiS/ECR)

Utrikesminister: Zbigniew Rau (PiS/ECR)

Regeringspartiet: Lag och Rättvisa (PiS/ECR)

Parlament: Tvåkammarsystem: sejmen (460 mandat) och senaten (100 mandat)

Partier i underhuset: Lag och rättvisa (PiS): 227 mandat, Medborgarkoalitionen (KO): 126 mandat, Vänstern: 44 mandat, Polska Folkpartiet (PSL): 24 mandat, Konfederationen: 11 mandat, PL2050: 8 mandat, Porozumienie: 5 mandat, Kukiz´15: 4 mandat, Polska Socialistiska Partiet: 3, Polskie Sprawy: 3 mandat, oberoende: 4 mandat (inkl. tyska minoriteten: 1 mandat).

Partier i överhuset: Lag och rättvisa (PiS): 46 mandat, Medborgarkoalitionen (KO): 41 mandat, Polska Folkpartiet (PSL): 4 mandat, Polska Socialistiska Partiet: 2 mandat, PL2050: 1 mandat, Porozumienie: 1 mandat, oberoende: 5 mandat.

Senaste och nästa parlamentsval: 13 oktober 2019 / nästa parlamentsval 2023 (höst)

Senaste och nästa presidentval: juli 2020 / nästa presidentval 2025 (vår)

Valuta: złoty, PLN (1 złoty = 100 groszy) = cirka 2,65 SEK (augusti 2023)

BNP: 657 miljarder EUR (2022, källa GUS)

BNP per capita: 17 442 EUR (2022, Eurostat).

BNP-tillväxt: minus 0,5 procent andra kvartalet 2023, 3,7 procent första kvartalet 2023 (polska statistikmyndigheten, GUS).

Arbetslöshet: 5 procent, (augusti 2023, GUS)

Konsumentprisindex: 11,5 procent (juli 2023, GUS)

Riksbankens räntenivå: 6,75 procent (oktober 2023)

Budgetunderskott: 3,7 procent av BNP (2022, GUS)

Statsskuld: 52 procent av BNP (1 k 2023, GUS)

Valutareserv: 152,5 miljarder EUR (oktober 2022, polska riksbanken)

Total import av varor: 343,8 miljarder EUR (2022, GUS)

Total export av varor: 363,6 miljarder EUR (2022, GUS)

Viktigaste handelspartners (2022, GUS): Tyskland (27,9 procent av export och 20,2 procent av import). Därefter: Tjeckien (6,6 och 3,1), Frankrike (5,7 och 2,9), Storbritannien (4,9 och 2,5), , Italien (4,6 och 4,7), Nederländerna (4,6 och 3,8), Sverige (2,7 och 4,7) USA (3,0 och 4,3), Slovakien (2,9 procent av export) och Kina (14,7 procent av import).

Viktigaste exportprodukter: industriprodukter, råvaror, livsmedelsprodukter, elektromekaniska och kemiska produkter, transportutrustning

Bistånd

Drygt 704 miljoner EUR (2020). Prioritetsländer för Polens utvecklingssamarbete 2021–2030 är Belarus, Ukraina, Georgien, Moldavien, Senegal, Etiopien, Tanzania, Kenya, Libanon, och Palestina. Större delen av biståndet utbetalas främst via FN:s och EU:s biståndsprogram samt genom multilaterala avtal.

Energiförsörjning

Polen har egen utvinning av stenkol, brunkol (lignit) och naturgas samt lite olja. Polen förbrukade år 2021 ungefär 70 miljoner ton stenkol varav inhemsk utvinning 55 miljoner ton och 13 miljoner ton importerades framför allt från Ryssland och Australien. Polen exporterade även 4,6 miljoner ton stenkol. Polen är självförsörjande på brunkol. Den egna gasutvinningen (cirka 3,6 miljarder kubikmeter) täcker ungefär 20 procent av det egna behovet (cirka 19 miljarder kubikmeter). Gas har fram till 2022 importerats framför allt från Ryssland (fram till invasionen av Ukraina), USA, Qatar och Norge. Importen från Ryssland kommer ersättas av ökad import från Norge (via gasledningen Baltic Pipe samt flytande gas (LNG) via terminal i Świnoujście.

Av den tillförda primärenergin år 2020 utgjordes nästan 90 procent av fossila bränslen (kol 41,1 procent, olja 29,3 procent, naturgas 16,5 procent. Biobränslen och avfall stod för 9,4 procent. Vattenkraft 0,2 procent samt vind och sol stod för 1,7 procent.

Elproduktionen uppgick 2021 till rekordstora 179 TWh och bränslemixen bestod av kol 72 procent, naturgas 8,5 procent och olja 1,2 procent, dvs. sammanlagt 81,7 procent fossila bränslen. Av kolet var 58 procent stenkol och drygt 42 procent brunkol. Därutöver stod vindkraft för 9,2 procent, biobränslen 3,6 procent, vattenkraft 1,6 procent, avfall 0,7 procent, och solceller 2,1 procent.

Värme producerades av kol till 79,5 procent år 2020. Naturgasen stod för 10,1 procent, olja 1,4 procent, biomassa 6,7 procent och avfall 2 procent. Ungefär hälften av den producerade värmen utgjordes av fjärrvärme. Cirka 4 miljoner polska hushåll värms primärt upp av kol och det behövs 4–5 ton stenkol av hyfsad kvalitet för att värma upp ett enfamiljshus om ca 120 kvm under ett år.

Senast uppdaterad 01 sep 2023, 14.57