Om Polen

På den här sidan hittar du kortfattade presentationer av Polen och polska förhållanden som kan vara av intresse för en svensk besökare.

POLEN

Officiellt namn: Republiken Polen/Rzeczpospolita Polska

Nationaldag: 3 maj (Konstitutionen 1791), 11 november (Polen återuppstod som stat 1918)

Huvudstad: Warszawa (1,8 miljoner invånare)

Yta: 312 685 km²

Befolkning: polacker 98,7 procent, ukrainare 0,6 procent, övriga 0,7 procent

Folkmängd: 38,4 miljoner (2020)

Födelsetal: 10,3 födslar/1000 invånare eller 1,3 barn/kvinna (2020)

Språk: polska

Religion: katoliker 92 procent (ca 50 procent utövande regelbundet), övriga religioner är bl.a. ortodoxa kristna (0,9 procent), protestanter (0,3 procent), övriga (cirka 0,5 procent) (2020)

Statsskick: Parlamentarisk republik

Statschef: Andrzej Duda

Regeringschef (premiärminister): Mateusz Morawiecki (PiS/ECR)

Utrikesminister: Zbigniew Rau (PiS/ECR)

Regeringspartiet: Lag och Rättvisa (PiS/ECR)

Parlament: Tvåkammarsystem: sejmen (460 mandat) och senaten (100 mandat)

Partier i underhuset: Lag och rättvisa (PiS): 235 mandat, Medborgarkoalitionen (KO): 134 mandat, Vänstern: 48 mandat, Polska Folkpartiet-Kukiz´15 (PSL-Kukiz): 30, Konfederationen: 11, tyska minoriteten: 1 mandat, oberoende: 1 mandat

Partier i överhuset: Lag och rättvisa (PiS): 48 mandat, Medborgarkoalitionen (KO): 43 mandat, Polska Folkpartiet-Kukiz´15 (PSL-Kukiz): 3, Vänstern: 2, oberoende: 4

Senaste och nästa parlamentsval: 13 oktober 2019 / nästa parlamentsval 2023

Senaste och nästa presidentval: juli 2020 / nästa presidentval 2025

Valuta: złoty, PLN (1 złoty = 100 groszy) = cirka 2,28 SEK (2020)

BNP: 532,3 miljarder EUR (2019)

BNP per capita: 13 870 EUR (2019)

BNP-tillväxt: 4,5 procent (2019)

Arbetslöshet: 6,1 procent, (augusti 2020)

Konsumentprisindex: 3,2 procent (september 2020)

Kärninflation: 3,2 procent (15% trunkerade medelvärdet, september 2020)

Budgetunderskott: 0,7 procent av BNP (2019)

Statsskuld: 46 procent av BNP (2019)

Valutareserv: 119,1 miljarder EUR (september 2020)

Total import av varor: 237 miljarder EUR (2019)

Total export av varor: 238,1 miljarder EUR (2019)

Total import av tjänster: 37,1 miljarder EUR (2018)

Total export av tjänster: 58,8 miljarder EUR (2018)

Bytesbalans: 0,4 procent av BNP (2019)

Viktigaste handelspartners: Tyskland (27,7 procent av export och 27 procent av import). Därefter: Tjeckien (6,1 och 4), Storbritannien (6 och 2,5), Frankrike (5,9 och 4), Italien (4,5 och 5), Nederländerna (4,4 och 5,6), Ryssland (3,1 och 6,4), USA (2,8 och 2), Sverige (2,8 och 2,2), Ungern (2,8 och 1,9) och Kina (1,1 och 8).

Viktigaste exportprodukter: industriprodukter, råvaror, livsmedelsprodukter, elektromekaniska och kemiska produkter, transportutrustning

Bistånd: drygt 665 miljoner EUR (2019). Prioritetsländer för Polens utvecklingssamarbete är Belarus, Ukraina, Georgien, Moldavien, Senegal, Etiopien, Tanzania, Kenya, Uganda, Libanon, Palestina, Afghanistan och Myanmar. Större delen av biståndet utbetalas främst via FN:s och EU:s biståndsprogram samt genom multilaterala avtal.

Energikällor: Icke-förnybara energikällor utgör ca 91 procent av global energikonsumtion (fasta bränslen ca 51 procent varav stenkol 40 och brunkol 10,5, olja ca 26, gas ca 15 procent). Förnybara energikällor utgör endast ca 9 procent. Primära energikällor domineras också av icke-förnybara källor, d.v.s. stenkol (ca 58 procent), brunkol (ca 18), gas (ca 6) och olja (ca 2). Förnybara energikällor ansvarar för ca 14 procent av primärenergiproduktion (polska statistikmyndigheten 2018).

Senast uppdaterad 19 jan 2021, 13.40