Om Polen

På den här sidan hittar du kortfattade presentationer av Polen och polska förhållanden som kan vara av intresse för en svensk besökare.

POLEN

Officiellt namn: Republiken Polen/Rzeczpospolita Polska

Nationaldag: 3 maj (Konstitutionen 1791), 11 november (Polen återuppstod som stat 1918)

Huvudstad: Warszawa (1,8 miljoner invånare)

Yta: 312 685 km²

Befolkning: polacker 98,7 procent, ukrainare 0,6 procent, övriga 0,7 procent

Folkmängd: 38,2 miljoner (2021)

Födelsetal: 8,8 födslar/1000 invånare eller 1,4 barn/kvinna (2021)

Språk: polska

Religion: katoliker 85 procent (ca 40 procent utövande regelbundet), övriga religioner är bl.a. ortodoxa kristna (0,9 procent), protestanter (0,3 procent), övriga (cirka 0,5 procent) (2021)

Statsskick: Parlamentarisk republik

Statschef: Andrzej Duda

Regeringschef (premiärminister): Mateusz Morawiecki (PiS/ECR)

Utrikesminister: Zbigniew Rau (PiS/ECR)

Regeringspartiet: Lag och Rättvisa (PiS/ECR)

Parlament: Tvåkammarsystem: sejmen (460 mandat) och senaten (100 mandat)

Partier i underhuset: Lag och rättvisa (PiS): 227 mandat, Medborgarkoalitionen (KO): 126 mandat, Vänstern: 47 mandat, Polska Folkpartiet (PSL): 24 mandat, Konfederationen: 11 mandat, PL2050: 7 mandat, Porozumienie: 6 mandat, Kukiz´15: 4 mandat, Polskie Sprawy: 4 mandat, oberoende: 4 mandat, tyska minoriteten: 1 mandat.

Partier i överhuset: Lag och rättvisa (PiS): 47 mandat, Medborgarkoalitionen (KO): 41 mandat, Polska Folkpartiet (PSL): 4 mandat, Vänstern: 2 mandat, PL2050: 1 mandat, Porozumienie: 1 mandat, oberoende: 4 mandat.

Senaste och nästa parlamentsval: 13 oktober 2019 / nästa parlamentsval 2023

Senaste och nästa presidentval: juli 2020 / nästa presidentval 2025

Valuta: złoty, PLN (1 złoty = 100 groszy) = cirka 2,25 SEK (september 2021)

BNP: 523 miljarder EUR (2020)

BNP per capita: 13 650 EUR (2020)

BNP-tillväxt: -2,5 procent (2020)

Arbetslöshet: 5,8 procent, (augusti 2021)

Konsumentprisindex: 5,5 procent (augusti 2021)

Kärninflation: 4,1 procent (15% trunkerade medelvärdet, augusti 2021)

Budgetunderskott: 7 procent av BNP (2020)

Statsskuld: 57,5 procent av BNP (2020)

Valutareserv: 125,6 miljarder EUR (2020)

Total import av varor: 229,4 miljarder EUR (2020)

Total export av varor: 239,9 miljarder EUR (2020)

Total import av tjänster: 38,8 miljarder EUR (2019)

Total export av tjänster: 62,5 miljarder EUR (2019)

Bytesbalans: 3,3 procent av BNP (2020)

Viktigaste handelspartners: Tyskland (29 procent av export och 21,9 procent av import). Därefter: Tjeckien (5,9 och 3,2), Storbritannien (5,7 och 2,5), Frankrike (5,6 och 3,5), Italien (4,3 och 5,1), Nederländerna (4,3 och 4), Ryssland (3 och 4,4), Sverige (2,9 procent av export), USA (2,8 och 3,1), Ungern (2,5 procent av export) och Kina (14,4 procent av import).

Viktigaste exportprodukter: industriprodukter, råvaror, livsmedelsprodukter, elektromekaniska och kemiska produkter, transportutrustning

Bistånd: drygt 704 miljoner EUR (2020). Prioritetsländer för Polens utvecklingssamarbete 2021–2030 är Belarus, Ukraina, Georgien, Moldavien, Senegal, Etiopien, Tanzania, Kenya, Libanon, och Palestina. Större delen av biståndet utbetalas främst via FN:s och EU:s biståndsprogram samt genom multilaterala avtal.

Energiförsörjning

Polen har egen utvinning av stenkol, brunkol och naturgas samt lite olja. Polen förbrukade år 2019 ungefär 68,3 miljoner ton stenkol. Inhemsk utvinning var 61,6 miljoner ton och 16,7 miljoner ton importerades framförallt från Ryssland och Australien. Polen exporterade även 3,7 miljoner ton stenkol. Polen är självförsörjande på brunkol. Den egna gasutvinningen (cirka 3,8 miljarder kubikmeter) täcker ungefär 20 procent av det egna behovet (cirka 19 miljarder kubikmeter). Gas importeras framför allt från Ryssland, USA, Qatar och Norge.

Av den tillförda primärenergin år 2019 utgjordes nästan 90 procent av fossila bränslen (kol 43,7 %, olja 29,3 %, naturgas 16,5 %). Biobränslen och avfall stod för 9,0 %. Vattenkraft 0,2 % samt vind och sol stod för 1,4 %.

Elproduktionen uppgick 2019 till 163,4 TWh och bränslemixen bestod av 73,7 % kol, 9,2 % gas och 1,1 % olja, dvs. sammanlagt 84 % fossila bränslen. Knappt 2/3 av kolet var stenkol och drygt 1/3 var brunkol. Därutöver stod vindkraft för 9,2 %, biobränslen 4,3 %, vattenkraft 1,6 %, avfall 0,4 %, och fotovoltaik 0,4 % samt övrigt mindre än 0,1 % av elproduktionen.

Värme producerades på kol till 81,8 % år 2019. Naturgasen stod för 9,1 %, olja 1,6 %, biomassa 5,8 % och avfall 1,4 % samt annat 0,2 %. Ungefär hälften av den producerade värmen utgjordes av fjärrvärme.

Senast uppdaterad 07 okt 2021, 15.04