Meny

Om Polen

På den här sidan hittar du kortfattade presentationer av Polen och polska förhållanden som kan vara av intresse för en svensk besökare.

Basfakta

Officiellt namn

Republiken Polen/Rzeczpospolita Polska

Huvudstad

Warszawa (1,8 miljoner invånare)

Yta

312 685 km²

Folkmängd

38,4 miljoner (2018)

Språk

polska

Befolkning

polacker 98,7 %

ukrainare 0,6 %

övriga 0,7 %

Religion

katoliker 90 % (ca 40 % utövande regelbundet)

övriga religioner 8 %, bl.a. ortodoxa kristna (1,3 %) och protestanter (0,3 %)

Födelsetal

10,5 födslar/1000 invånare (2018)

1,45 barn/kvinna (2017)

Nationaldag

3 maj (Konstitutionen 1791)

11 november (Polen återuppstår som stat 1918)

 

Politik

Statsskick

Parlamentarisk republik

Statschef

Andrzej Duda

Regeringschef

Mateusz Morawiecki (PiS/ECR)

Utrikesminister

Jacek Czaputowicz (PiS/ECR)

Regeringsparti

Lag och Rättvisa (PiS/ECR)

Parlament

Tvåkammarsystem:

Sejmen (underhuset): 460 mandat

Senaten (överhuset): 100 mandat

Partier i parlamentet

Lag och rättvisa (PiS)
237 mandat 

Medborgarplattformen (PO)
145 mandat 

Kukiz'15
26 mandat  

Polska folkpartiet (PSL)
16 mandat 

Moderna partiet (Nowoczesna)
15 mandat 

Andra (inkl. oberoende)
20 mandat

Tyska minoriteten
1 mandat

Presidentval

senaste: maj 2015

nästa: sommaren 2020

Parlamentsval

senaste: oktober 2015

nästa: hösten 2019

 

Ekonomi

Valuta

złoty, PLN (1 złoty = 100 groszy) = cirka 2,35 SEK

BNP

465,5 miljarder EUR (Eurostat, 2017)

BNP per capita

12 100 EUR (Eurostat, 2017)

BNP-tillväxt

4,8 % (Eurostat, 2017)

Arbetslöshet

5,7 % (november 2018)

Konsumentprisindex

1,1 % (december 2018)

Kärninflation

1,4 % (15 % trunkerade medelvärdet, december 2018)

Budgetunderskott

1,4 % av BNP (2017)

Statsskuld

50,6 % av BNP (2017)

Valutareserv

94,6 miljarder EUR (december 2017)

Total import av varor

206 miljarder EUR (2017)

Total export av varor

206,6 miljarder EUR (2017)

Total import av tjänster

31 miljarder EUR (2016)

Total export av tjänster

45 miljarder EUR (2016)

Bytesbalans

-1 procent av BNP (2016) (treårsmedelvärde)

Viktigaste handelspartners

Tyskland: cirka 25,9 % av export och 21,6 % av import 

Därefter: Tjeckien, Storbritannien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Ryssland, Sverige (cirka 2,8 % av export), Spanien, USA och Kina

Viktigaste exportprodukter

Industriprodukter, råvaror, livsmedelsprodukter, elektromekaniska och kemiska produkter, transportutrustning

Bistånd

ca 600 miljoner EUR (2017)

Prioritetsländerna för Polens utvecklingssamarbete är Vitryssland, Ukraina, Georgien, Moldavien, Senegal, Etiopien, Tanzania, Kenya, Palestina och Myanmar. Större delen av biståndet utbetalas främst via EU:s biståndsprogram och genom multilaterala avtal.

Energikällor

Icke-förnybara energikällor utgör ca 91 % av energimixen (fasta bränslen ca 49, olja ca 27, gas ca 15 procent). Förnybara energikällor utgör endast ca 9 % (varav ca 7 utgör biomassa och förnyelsebara avfall). (Eurostat 2016)

 

Senast uppdaterad 21 jan 2019, 17.02