Svensk-polska samfundet

Svensk-Polska Föreningen, idag Svensk-Polska Samfundet, bildades redan 1926 och har ända sedan dess arbetat för att öka kännedomen om Polen i Sverige och tvärtom.
Svensk-Polska Samfundet

Systerföreningen i Polen heter
Towarzystwo Polsko-Szwedzkie

Senast uppdaterad 28 feb 2018, 12.36