Meny

Polsk-svenska samarbetsdeklarationen

Under det svenska statsbesöket till Polen 2011 manifesterades de allt närmare svensk-polska relationerna genom att de båda ländernas dåvarande utrikesministrar undertecknade en deklaration om samarbete inom strategiskt viktiga områden mellan Polen och Sverige (Declaration on Political Cooperation in Areas of Strategic Importance between Poland and Sweden).

Samarbetsdeklarationen kompletteras med ett dokument (Background Paper on Polish-Swedish Cooperation in Areas of Strategic Importance) som närmare beskriver konkreta samarbetsområden inom Östersjöregionen, EU-frågor, utrikes- och säkerhetspolitiken, energi, miljö, handel m.m.

Deklarationen har bekräftats av båda ländernas nyvalda regeringschefer efter parlamentsvalen 2014 och 2015 och arbete pågår med en ny uppdatering.

Senast uppdaterad 28 feb 2018, 11.07