Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 06:33

Polsk-svenska samarbetsdeklarationen

Under det svenska statsbesöket till Polen 2011 manifesterades de allt närmare svensk-polska relationerna genom att de båda ländernas dåvarande utrikesministrar undertecknade en deklaration om samarbete inom strategiskt viktiga områden mellan Polen och Sverige (Declaration on Political Cooperation in Areas of Strategic Importance between Poland and Sweden).

Samarbetsdeklarationen kompletteras med ett dokument (Background Paper on Polish-Swedish Cooperation in Areas of Strategic Importance) som närmare beskriver konkreta samarbetsområden inom Östersjöregionen, EU-frågor, utrikes- och säkerhetspolitiken, energi, miljö, handel m.m. 

Deklarationens första översyn gjordes 2013 och därefter 2018. 2015 undertecknades dessutom en avsiktsförklaring om innovationssamarbete mellan Sverige och Polen, något som ligger väl i linje med nuvarande polska regerings fokus på att stärka landets innovationskraft, samt ett ramavtal om samarbete på försvarsområdet.

Senast uppdaterad 08 dec 2022, 12.42