Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 21:29

Polen – ett dynamiskt grannland med en tung historia

Polen är ett ekonomiskt snabbväxande grannland som blivit en allt viktigare aktör i Östersjöregionen och inom EU. Landet har genomgått en remarkabel utveckling, inte minst ekonomiskt, sedan demokratins genombrott 1989. Efter svåra och omfattande reformer blev Polen medlem i Nato (1999) och i EU (2004) vilket har bekräftat landets transatlantiska och europeiska identitet.

Polen befinner sig i skärningspunkten mellan väst och öst och har varit synnerligen drabbat av de historiska maktkamper som utspelat sig på landets territorium. När den polska staten återupprättades efter första världskriget 1918 hade landet varit uppdelat mellan tre imperier i 123 år. Polen blev snart därefter åter en krigsskådeplats under andra världskriget och drabbades mycket hårt. De mänskliga, ekonomiska och materiella förlusterna var enorma. 

Efter kriget inleddes en sovjetisering av Polen som pågick fram till 1989. Motståndet mot regimen organiserades under den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet med dess ledare Lech Wałęsa. Central- och Östeuropas demokratiseringsprocess och befrielse från det sovjetiska förtrycket startade med de polska rundabordssamtalen mellan regimen och Solidaritet 1989 och de åtföljande valen den 4 juni 1989. Året därpå upplöstes det polska kommunistpartiet. 

Polens största trauma sedan demokratins genombrott är flygkatastrofen utanför den ryska staden Smolensk den 10 april 2010. Ett polskt regeringsplan som transporterade en högnivådelegation bestående av landets politiska och militära ledare, inklusive presidenten Lech Kaczyński, störtade på väg till en minneshögtid (70-årsminnet av massakern i Katyń). Alla ombord, 96 personer, omkom. Katastrofen och olika teorier om dess orsak är fortfarande en källa till politisk splittring.

Senast uppdaterad 15 feb 2024, 13.50