Polen – ett dynamiskt grannland med en tung historia

Polen är ett ekonomiskt snabbväxande grannland som blivit en allt viktigare aktör i Östersjöregionen och inom EU. Landet har genomgått en remarkabel utveckling, inte minst ekonomiskt, sedan demokratins genombrott 1989. Efter 10 respektive 15 år av omfattande reformer blev Polen medlem i Nato (1999) och i EU (2004).

Polen har varit synnerligen drabbat av de historiska maktkamper som utspelat sig på landets territorium. När den polska staten återupprättades efter första världskriget 1918 hade landet varit uppdelat mellan tre imperier i 123 år. Polen blev snart därefter åter en krigsskådeplats under andra världskriget och drabbades mycket hårt. De mänskliga, ekonomiska och materiella förlusterna var enorma.

Efter kriget inleddes en sovjetisering av Polen som pågick fram till 1989. Motståndet mot regimen organiserades under den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet med dess ledare Lech Wałęsa. Central- och Östeuropas demokratiseringsprocess och befrielse från det sovjetiska förtrycket startade med de polska rundabordssamtalen mellan regimen och Solidaritet 1989 och de åtföljande valen den 4 juni 1989. Året därpå upplöstes det polska kommunistpartiet.

Ett av Polens största trauma sedan demokratins genombrott är flygkatastrofen utanför den ryska staden Smolensk den 10 april 2010. Ett polskt regeringsplan som transporterade en högnivådelegation bestående av landets politiska och militära ledare, inklusive presidenten Lech Kaczyński, störtade på väg till en minneshögtid (70-årsminnet av massakern i Katyń). Alla ombord, 96 personer, omkom. Katastrofen och olika uppfattningar om dess anledning är fortfarande en källa till politisk splittring.

Senast uppdaterad 03 feb 2021, 12.38