Socialminister Jakob Forssmed deltar i OECD:s hälsoministermöte i Paris den 23 januari

22 jan 2024

Det är första gången sedan covid-19-pandemin som OECD:s hälsoministrar samlas.

Ministrarna kommer bland annat att diskutera frågor om hälsosystemens uthållighet och möjlighet att hantera oväntade kriser.

Under OECD:s hälsoministermöte deltar Jakob Forssmed bland annat i en gruppdiskussion på temat hur en förbättrad folkhälsa kan bidra till en mer hållbar hälso- och sjukvård. Ministern har också bilaterala möten med OECD:s experter inom antimikrobiell resistens (AMR), fysisk aktivitet, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet och skärmtid för barn på schemat under besöket i Paris. 

– Runt om i Europa står vi inför liknande utmaningar när det gäller att göra livet lättare att leva för människor. Det här är ett tillfälle för kunskapsutbyte. Inte minst är jag intresserad av andras arbete med att minska barns skärmtid, där flera länder liksom Sverige nu ser anledningar att rekommendera ett restriktivt användande, säger socialminister Jakob Forssmed. 

Läs pressmeddelandet på Regeringskansliets hemsida
Läs om ministermötet på OECD:s hemsida

Senast uppdaterad 22 jan 2024, 11.20