Meny

Onsdagen den 12 juni lanseras OECD:s granskning av svenskt bistånd

12 jun 2019

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, deltar när OECD:s granskning av svenskt bistånd lanseras i Stockholm den 12 juni.

Vart femte år granskas Sveriges internationella utvecklingssamarbete av biståndskommittén (DAC) vid OECD.

Sverige genomgick granskningen, även kallad Peer Review, under 2018-2019 och resultaten lanseras i Stockholm den 12 juni, med bland andra Peter Eriksson, minister, för internationellt utvecklingssamarbete, DAC-ordförande Susanna Moorhead, Sidas generaldirektör Carin Jämtin, Swedfunds VD Maria Håkansson och en lång rad deltagare från civilsamhälle, myndigheter och näringsliv.

I sina slutsatser lyfter OECD-DAC fram Sverige som en ledande biståndspolitisk aktör, med ett adaptivt, ambitiöst, och inflytelserikt utvecklingssamarbete. Särskilda svenska kompetensområden som uppmärksammas är konfliktprevention, klimatförändringar och jämställdhet. Granskningen har även identifierat områden där Sverige hade kunnat arbeta vidare för att bli en mer effektiv biståndsaktör.

Läs pressmedelandet på Regeringskansliets webbplats
Läs om rapporten på OECD:s webbplats
Läs om OECD:s arbete med bistånd

Senast uppdaterad 12 jun 2019, 10.28