OECD:s utvecklingscenter firar 60 år!

28 okt 2022

För 60 år sedan presenterade John F. Kennedy i ett tal till det kanadensiska parlamentet förslaget att etablera ett utvecklingscenter med fokus på policydialog och kunskapsutbyte inom utvecklingsfrågor.

Utvecklingscentret, som kort därefter etablerades, är en del av OECD och firade den 24-25 oktober sitt 60-årsjubileum genom att rikta blicken mot de utmaningar organisationen anser vara det mest centrala på utvecklingsområdet idag; att vända tillbakagången i utveckling som följt av covid-19 pandemin och den globala energi- och matkrisen, att säkerställa en grön och hållbar utveckling och att inkludera kvinnor i utvecklingsprocessen.

På mötet deltog flera ministrar, bland annat Islands utrikesminister och Mauritius finansminister som tillsammans med Japans vice generalsekreterare för utrikesdepartementets byrå för internationellt samarbete agerade medordförande.  

I samband med firandet ordnades centrets 8:e högnivåmöte där en högnivårapport om centrets framtid lades fram. Rapporten lyfte styrkan i att utvecklingscentret lyckats hålla sig utanför den geopolitiska splittring som handlingsförlamat många andra multilaterala organisationer och presenterade fem rekommendationer för hur centrets arbete i framtiden bör bedrivas. 

Läs mer om 60-års firandet här.

Senast uppdaterad 28 okt 2022, 09.15