OECD inleder medlemskapsdiskussioner med Argentina, Brasilien, Bulgarien, Kroatien, Peru och Rumänien.

26 jan 2022

OECD:s medlemsländer har vid rådsmötet den 25 januari beslutat att inleda diskussioner med de sex kandidatländerna Argentina, Brasilien, Bulgarien, Kroatien, Peru och Rumänien.

Individuella färdplaner för en detaljerade bedömningsprocess kommer nu att utarbetas, förutsatt att länderna bekräftar att de följer de värderingar och prioriteringar som återspeglas i OECD:s visionsuttalande från 60-årsjubileet och ministerrådets senaste uttalande – som bägge antogs vid OECD:s ministermöte 2021.

Läs mer på OECD:s hemsida

Senast uppdaterad 26 jan 2022, 17.36