IEA World Energy Outlook 2022

27 okt 2022

Idag lanseras IEA:s (International Energy Agency) flaggskeppsrapport World Energy Outlook 2022.

Världens befinner sig i sin första globala energikris, så beskriver IEA:s World Economic Outlook 2022 den kritiska situation som Rysslands invasion av Ukraina orsakat.

Invasionen har inneburit stora inskärningar i tillgången på olja och gas från Ryssland som idag är världens största exportör av fossil energi, vilket drivit upp priset på i synnerhet gas till det högsta i modern tid.

Tillsammans med olja har prisuppgången i gas bidragit till 90% av det globala kostnadstrycket på elektricitet. De höga energikostnaderna har också lett till ökad osäkerhet i matförsörjningen i många utvecklingsländer och många hushåll förväntas förlora förmågan att betala för sin el.

Många länder, i synnerhet avancerade ekonomier, har mött krisen med ökad produktion av olja- eller kolbaserad el och med att stötta hushåll från de kortsiktigt höga kostnaderna, men också med nya satsningar på kärnkraft och förnybar energi.

Krisen skulle kunna leda till att omställningen till fossilfria energikällor accelereras och för första gången sedan industrialiseringens början syns en platå i efterfrågan på fossilt bränsle i världen. Sänkningen av utsläpp är dock fortfarande otillräcklig för att nå 2-gradersmålet.

Omfattande och långsiktiga investeringar i hållbara energikällor är både nödvändigt för att minska riskerna med volatila priser samt för att nå nollutsläppsmålet till 2050. 

Rapporten presenterar tio vägledande principer till hur beslutsfattare kan navigera i det förändrade energilandsskapet.

Läs rapporten här.
Läs sammanfattningen här.
Läs sidan om Sverige här.

Senast uppdaterad 27 okt 2022, 11.27