Idag den 29 november publiceras OECD:s Economic Outlook

29 nov 2023

Rapporten behandlar OECD:s syn på de ekonomiska utsikterna.

Tillväxten i världsekonomin har utvecklats starkare än väntat i år men bedöms mattas av 2024, enligt OECD:s flaggskeppsrapport Economic Outlook som publiceras i dag. Stramare finansiella förhållanden, en svagare utveckling i världshandeln och lägre förtroende bland hushåll och företag bidrar till avmattningen. Inflationen bedöms gradvis avta från fortsatt höga nivåer. Riskerna dominerar på nedåtsidan.

Enligt OECD bör penningpolitiken fortsatt vara restriktiv tills inflationen varaktigt sjunkit tillbaka. Det behövs vidare mer ambitiösa finanspolitiska åtgärder på kort sikt för att minska de offentliga skulderna och skapa utrymme för att hantera stigande utgiftstryck. Strukturreformer bör därtill vidtas för en högre, inkluderande och hållbar tillväxt på sikt.

Läs mer på OECD:s hemsida
Läs hela rapporten
Läs sidorna om Sverige

Senast uppdaterad 29 nov 2023, 11.16