Idag den 5 februari publiceras OECD:s Interim Economic Outlook

05 feb 2024

Avmattning i världsekonomin, enligt OECD:s Interim Economic Outlook som publiceras idag.

Den globala ekonomin var motståndskraftig under 2023, men det finns tecken på att den ekonomiska tillväxten kommer att mattas av 2024, till följd av stramare finansiella förhållanden, innan tillväxten återhämtar sig 2025. Detta konstaterar OECD i sin Interim Economic Outlook, som publicerades idag.

I rapporten framgår att den globala tillväxten förväntas vara fortsatt måttlig under 2024 och 2025. Dessutom väntas inflationen minska och under 2025 återgå till inflationsmålet i ett flertal länder. OECD ser i närtid fortsatt geopolitiska risker, särskilt den pågående konflikten i Mellanöstern, vilket kan påverka energimarknaden. Det finns även fortsatt osäkerhet kring inflationsutvecklingen och effekterna av högre styrräntor på tillväxten.

Enligt OECD bör penningpolitiken fortsatt vara restriktiv för att säkerställa att inflationstrycket hålls under kontroll. Det kan finnas utrymme att sänka styrräntorna när inflationen sjunker, men penningpolitiken bör fortsatt vara stram i närtid. Det behövs ambitiösa finanspolitiska åtgärder för att på kort sikt minska de offentliga skulderna och skapa utrymme för att hantera stigande utgiftstryck. På medellång sikt bör finanspolitiska ramverk utformas för att säkerställa offentligfinansiell hållbarhet och ge flexibilitet vid framtida chocker. För en högre, inkluderande och hållbar tillväxt på sikt bör strukturreformer vidtas.

Läs mer på OECD:s hemsida

Senast uppdaterad 05 feb 2024, 17.17