Idag 26 september publiceras OECD:s Interim Economic Outlook

26 sep 2022

Rysslands invasion av Ukraina har fått tydliga effekter på världsekonomin enligt OECD:s Interim Economic Outlook som presenteras idag.

Den globala tillväxten stagnerade under andra kvartalet 2022 och väntas bromsa in från 3,0 procent 2022 till 2,2 procent 2023. Framför allt beror den lägre tillväxten på den stramare penningpolitik och urholkning av hushållens inkomster som följer av att  ökade mat- och energipriser har spätt på den globala inflationen.

Inflationen väntas dämpas gradvis allt eftersom effekter av stramare penningpolitik och minskade flaskhalsar i produktionen slår igenom, men hålls samtidigt uppe av fortsatt höga energi- och arbetskraftskostnader. Prognoserna innehåller också stor osäkerhet och allvarligare brister i energiutbud än räknat med kan leda till en ännu lägre tillväxt samt till ett högre inflationstryck.

Prioriterade åtgärder är enligt OECD ytterligare höjningar av styrräntor och tillfälligt, riktat finanspolitiskt stöd till de värst drabbade hushållen. OECD poängterar också vikten av att föra en klimat- och energipolitik i linje med varandra där satsningar på energisäkerhet kombineras med investeringar i grön teknologi och energieffektiviseringar.

Läs mer på OECD:s hemsida
Läs rapporten

Senast uppdaterad 26 sep 2022, 14.14