Idag 21 september publiceras OECD:s Interim Economic Outlook

21 sep 2021

Rapporten behandlar OECD:s syn på de ekonomiska utsikterna

Tillväxten i världsekonomin har tilltagit under 2021, enligt OECD:s Interim Economic Outlook som publiceras i dag. Global vaccinutrullning, ekonomiska stimulanser och återupptagen ekonomisk aktivitet bidrar till utvecklingen.

Världs-BNP bedöms växa med 5,7 procent 2021 och 4,5 procent 2022 och bedöms nu vara på en högre nivå än före krisen. Samtidigt är återhämtningen fortsatt ojämn och det kvarstår risker kopplade till bl.a. den ojämna vaccintäckningsgraden globalt. Inflationen har stigit kraftigt i vissa länder, men väntas gradvis avta under 2022.

Prioriterade åtgärder är enligt OECD fortsatta vaccinationsinsatser, strukturreformer och offentliga investeringar. Finans- och penningpolitiken ska fortsatt understödja återhämtningen, men bör anpassas efter konjunkturläget och vägledas av tydlig kommunikation för policynormaliseringen på längre sikt.

Läs mer på OECD:s hemsida 

Senast uppdaterad 21 sep 2021, 11.32