Idag 22 november publiceras OECD:s Economic Outlook

22 nov 2022

Rapporten behandlar OECD:s syn på de ekonomiska utsikterna.

De höga energipriserna har drivit på inflationen till nivåer högre än på flera årtionden och den globala tillväxten väntas bromsa in till 2,2 procent under 2023 och därefter återhämta sig till 2,7 procent 2024, enligt OECD:s Economic Outlook som publiceras idag.

Rysslands invasion av Ukraina är den huvudsakliga orsaken till stigande priser men det finns även tecken på att inflationen breddats, vilket bidrar till att minska hushållens köpkraft. En välavvägd och samstämmig penning- och finanspolitik krävs för att motverka de stigande priserna, i kombination med riktade och tillfälliga stöd till de mest utsatta.

OECD betonar att även de strukturella problem som ligger bakom krisen måste hanteras. För att trygga energisäkerheten krävs att länder investerar i förnybara energikällor och energieffektivisering. Dessutom behövs reformer för att stärka förutsättningarna för internationell handel och ökad sysselsättning för att dämpa effekterna av krisen och möjliggöra för en snabb återhämtning.

Läs mer på OECD:s hemsida
Läs sidan om Sverige

Senast uppdaterad 22 nov 2022, 11.06