Ebba Busch deltar på IEA:s ministermöte och 50-årsjubileum

12 feb 2024

Den 13–14 februari reser energi- och näringsminister Ebba Busch till Paris för att delta vid Internationella energibyråns (IEA) ministermöte som också högtidlighåller IEA:s 50-årsjubileum.

Under två dagar samlas ministrar, ledande aktörer inom energiområdet samt representanter från finansbranschen och civilsamhället för att föra diskussioner om energiomställningen och stärkt försörjningstrygghet för energi globalt.

– IEA:s (International Energy Agency) ministermöte är det första större globala mötet på energi- och klimatområdet sedan COP28 i Dubai. Under mötet har vi möjlighet att flytta fram positionerna ytterligare för att nå nettonollutsläpp till 2050. Jag kommer bland annat lyfta fram vikten av betydande elektrifiering med hjälp av ett robust och stabilt elsystem som levererar konkurrenskraftig fossilfri el där det behövs, och när det behövs, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Energi- och näringsministern ska bland annat delta i högnivådialoger om försörjningstrygghet och investeringar i ren energi. Under mötet ska ministrarna för IEA:s medlemsländer även anta en strategisk inriktning för byråns arbete under kommande tvåårsperiod.

Läs pressmeddelandet på Regeringskansliets hemsida
Läs om ministermötet på IEA:s hemsida
Läs mer om IEA

Senast uppdaterad 12 feb 2024, 15.30