Praktiktjänstgöring vid Unesco-delegationen

Praktiktjänstgöring vid Sveriges permanenta delegation vid Unesco i Paris höstterminen 2024.

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Delegationen arbetar aktivt med att påverka global policy inom Unescos mandat. Inom Agenda 2030 har Unesco en viktig betydelse genom sitt breda mandat. Unesco leder arbetet med utbildningsmålet och har en viktig roll även till exempel inom arbetet för havsmålet och målet om fredliga samhällen. Unesco har även i uppgift att arbeta med skydd av kulturarv (som tex Världsarvskonventionen) inklusive skydd av kulturarv i konflikt. Unesco är också det FN-organ som har uttryckligt mandat att skydda och främja yttrandefrihet och pressfrihet.

Den svenska delegationen vid Unesco verkar aktivt för att få genomslag för svenska hållningar och intressen i Unescos arbete, genom erfarenhetsutbyte, granskningar, förhandlingar och policyformulering.

Uppgifter under praktiken 

Praktikanter vid Unesco-delegationen erbjuds att tillsammans med handledare medverka i den dagliga verksamheten, både vid möten i Unesco, och i det interna arbetet vid delegationen. I detta ingår att följa mötesverksamhet i substans och skriva rapporter

Din bakgrund och kompetens 

Du skall vara universitets- eller högskolestuderande, och det är positivt med viss internationell erfarenhet. Du behöver vidare förmåga att snabbt ta till dig komplexa frågeställningar, liksom förmåga till ansvarstagande och att arbeta självständigt. Du behärskar engelska i tal och skrift och har goda kunskaper i franska.

Övrigt 

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. 

För att göra praktik hos oss behöver du vara fullvaccinerad mot covid-19, intyg krävs. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

Det går att söka stipendium för Erasmus-praktik under tiden som du praktiserar på delegationen. Stipendiet täcker dina merkostnader och innebär inte något hinder från att också erhålla studiebidrag under praktikperioden.

Som praktikant på delegationen går det att ansöka om boende vid svenska studenthemmet i Paris. Studenthemmet är beläget i Cité Universitaire i södra Paris som byggdes som ett fredsprojekt under mellankrigstiden. På svenska studenthemmet bor ungefär 40 studenter, praktikanter och doktorander från hela världen. Hyran är lägre än på många andra håll i Paris och på varje våning delar residenterna kök och badrum, se Svenska studenthemmet i Paris.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om delegationen, se Sveriges delegation vid OECD och Unesco.

Är du intresserad? 

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår till delegationen via e-post senast den: information om sista ansökningsdatum meddelas under hösten 2024.
E-post till delegationen
Tel: +33 1 45 68 34 50.

Senast uppdaterad 30 maj 2024, 11.34