Praktiktjänstgöring vid OECD-delegationen

Praktiktjänstgöring vid OECD-delegationen i Paris vårterminen 2025.

Sveriges permanenta delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under höst- och vårterminerna.

Praktik vid OECD-delegationen ger möjlighet att följa OECD:s världsledande arbete avseende analys och policyutveckling i en rad aktuella samhällsfrågor, och att få insyn i hur delegationen arbetar för att företräda Sverige i OECD.

OECD är en mellanstatlig organisation för samarbete mellan medlemsländernas regeringar i olika samhällsfrågor, med tonvikt på ekonomi, handel och utveckling. Organisationen är aktiv i den globala ekonomiska debatten, och i en rad internationella globaliseringsfrågor. OECD verkar genom regler, standarder och internationella överenskommelser som antagits av medlemmarna och som i vissa fall är öppna för andra länder. Relationer med icke-medlemsländer, med intresseorganisationer och andra aktörer är av stor vikt för OECD:s arbete.

Den svenska OECD-delegationen verkar aktivt för att få genomslag för svenska ståndpunkter och intressen i OECD:s arbete, genom erfarenhetsutbyte, granskningar och förhandlingar.

Uppgifter under praktiken 

Praktikanter vid OECD-delegationen erbjuds att tillsammans med handledare medverka i den dagliga verksamheten, både vid möten i OECD och i det interna arbetet vid delegationen. I detta ingår att följa mötesverksamheten i substans och skriva rapporter.

Din bakgrund och kompetens 

Du skall vara universitets- och högskolestuderande, gärna med viss internationell erfarenhet. Förmåga att snabbt ta till sig komplexa frågeställningar, liksom förmåga till ansvarstagande och att arbeta självständigt. Att väl behärska engelska i tal och skrift är en förutsättning, kunskap i franska är en fördel.

Övrigt 

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. 

För att göra praktik hos oss behöver du vara fullvaccinerad mot covid-19, intyg krävs. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

Det går att söka stipendium för Erasmus-praktik under tiden som du praktiserar på delegationen. Stipendiet täcker dina merkostnader och innebär inte något hinder från att också erhålla studiebidrag under praktikperioden.

Som praktikant på delegationen går det att ansöka om boende vid svenska studenthemmet i Paris. Studenthemmet är beläget i Cité Universitaire i södra Paris som byggdes som ett fredsprojekt under mellankrigstiden. På svenska studenthemmet bor ungefär 40 studenter, praktikanter och doktorander från hela världen. Hyran är lägre än på många andra håll i Paris och på varje våning delar residenterna kök och badrum, se Svenska stundenthemmet i Paris 

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om delegationen, se Sveriges delegation vid OECD och Unesco.

Är du intresserad? 

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår till delegationen via e-post senast den: information om sista ansökningsdatum meddelas under hösten 2024.
E-post till delegationen

Senast uppdaterad 30 maj 2024, 11.34