Kontakt

Välkommen till Sveriges delegation vid Nato.

Postadress

Sveriges delegation vid Nato
[Mission of Sweden to NATO]
NATO HQ - MWB
1110 Bryssel
Belgien

Besök oss

Sveriges delegation vid Nato
NATO HQ
Boulevard Leopold III
(Manfred Wörner Building)
Evere

Tel

Växel
+32 2 707 78 55

E-post

nato-delegationen.bryssel@gov.se
Besöksanmälan
visitnato@gov.se

Kontorstider

Måndag-fredag 08.30-17.00

Studiebesök på svenska Nato-delegationen

Delegationen tar i mån av tid emot grupper för studiebesök på svenska Nato-delegationen.

Efter överenskommelse om besök ombeds besökare att e-posta eller faxa en fullständig deltagarlista innehållande födelsedatum och passnummer för samtliga deltagare.

Eftersom inpassering/säkerhetskontroll till Nato-högkvarteret kan vara tidskrävande ser vi gärna att större grupper infinner sig vid Natos huvudentré, Boulevard Leopold III, cirka 20-30 minuter före utsatt besökstid.

Det är förbjudet att medföra kamera eller mobil med inbyggd kamera in på Nato-området. Dylika föremål behålls i vakten mot kvitto.

För mer information och bokning av studiebesök hänvisas till följande e-postadress: visitnato@gov.se

Tjänstebesök vid Nato-högkvarteret

Ska du i tjänsten delta i möte vid Nato-högkvarteret?

Personer som i tjänsten ska delta vid möten vid Nato-högkvarteret ska – oavsett om man erhållit personlig inbjudan – kontakta protokollsavdelning och/eller säkerhetsavdelning vid respektive myndighet för utfärdande av "pass application" och/eller "security clearance".

Anmälan för inpassering till Nato-högkvarteret sker minst tre arbetsdagar, på engelska, innan mötet äger rum till den svenska delegationen via myndigheternas protokollsavdelningar (fullständigt namn, mötesnamn och mötesdatum samt kontaktperson), medan anmälan till själva mötet görs av deltagaren direkt till Nato-högkvarteret.

Inpasseringskort hämtas respektive lämnas vid huvudingången till Nato-högkvarteret.

Observera att samtliga dessa åtgärder måste vidtas.