Personal

Ambassadens personal i Mexiko

Gunnar Aldén
Ambassadör 

Hanna Begler
Förste ambassadsekreterare för handelsfrågor

Johan Bergkvist
Ambassadråd för konsulära och migrationsfrågor

Désirée Hermann
Andre ambassadsekreterare för politiska frågor

Laura Luna
Ambassadörens assistent

Åsa Hamneståhl
Kultur-, press- och informationshandläggare

Maricarmen Morales
Handläggare i handels- och hållbarhetsfrågor

Karin Stork
Kanslist

Adam Boltjes
Reception och studiefrågor

Ariadna Barrera
Kassör

Matilda Thelin
Praktikant

Fernando López
Assistent och chaufför

Francisco Murillo
Chaufför

Isabel Rocha
Lokalvårdare

Juan Pablo Aguilar
Trädgårsdsmästare

----------------------------------------------------------

Jenny Engström
Chef för Business Sweden México

-----------------------------------------------------------

Överste Henrik Rosén
Försvarsattaché Sidoackrediterad från Washington D.C

Senast uppdaterad 23 aug 2022, 07.24