Personal

Ambassadens personal i Mexiko

Gunnar Aldén
Ambassadör 

Hanna Begler
Förste ambassadsekreterare för handelsfrågor

Daniela Backman
Förste ambassadsekreterare för konsulära och migrationsfrågor

Désirée Hermann
Andre ambassadsekreterare för politiska frågor

----------------------------------------------------------

Jenny Engström
Chef för Business Sweden México

-----------------------------------------------------------

Överste Henrik Rosén
Försvarsattaché sidoackrediterad från Washington D.C

Senast uppdaterad 23 aug 2022, 07.24