Om oss

Välkommen till Sveriges Ambassad i México

Ambassadens uppdrag är att representera svenska intressen i Mexiko, samt att stärka de bilaterala relationerna inom de statliga, kommersiella, affärsmässiga, akademiska, kulturella och civila samhällssfärerna, med särskild tonvikt på samarbete för hållbar utveckling.

Sverige och Mexiko har upprätthållit diplomatiska förbindelser sedan 1850, vilka förstärktes 1956 med inrättandet av ambassaden. Som medlemsland i Europeiska unionen genomförs också politiska förbindelser med Mexiko genom Europeiska unionen och dess representation i landet.

Ambassaden grupperar sin verksamhet i tre pelare: det kommersiella och kulturella främjandet av Sverige och dess värderingar; övervaka den politiska och ekonomiska situationen i Mexiko; och den konsulära tjänsten.

Sveriges kommersiella och kulturella marknadsföring omfattar aktiviteter som syftar till att projicera Sverige som ett progressivt land som präglas av innovation. På samma sätt lägger vi särskild vikt vid att främja höga krav på hållbar utveckling och respekt för miljön i alla våra aktiviteter. Inom den kommersiella sektorn samarbetar vi med de mer än 150 svenska företagen som finns i landet och främjar det bilaterala kommersiella relationerna. Vi deltar också i kulturutbytesaktiviteter (konst, musik, film, dans och teater). Ambassaden arbetar också för att främja Sverige som en viktig destination för mexikanska studenter som söker grund- och forskarutbildning i Sverige.

När det gäller den andra pelaren utarbetar ambassaden rapporter för den svenska regeringen om det politiska och ekonomiska läget i Mexiko; en uppgift som kräver stöd från ett brett kontaktnät från det mexikanska samhällets olika områden (några av rapporterna finns i den svenska versionen av denna webbplats). Sverige främjar höga jämställdhetsstandarder mellan kvinnor och män; stor respekt för de mänskliga rättigheterna; och ett öppet och korruptionsfritt samhälle.

Slutligen, när det gäller den konsulära tjänsten, handlägger vi migrationsfrågor, pass, visum, uppehållstillstånd för mexikanska medborgare (invånare, turister eller studenter). För detta arbete får vi stöd av konsulaten i Cancun, Guadalajara, Tijuana och Monterrey.

På denna webbplats samt vi våra sociala medier kan du hitta mer detaljerad information om våra aktiviteter, uppdaterad reseinformation, registrering på svensklistan bland annat.

Senast uppdaterad 20 sep 2021, 13.10