Om oss

Välkommen till Sveriges Ambassad i México

Ambassadens uppdrag är att representera svenska intressen i Mexiko, samt att stärka de bilaterala relationerna inom de statliga, kommersiella, affärsmässiga, akademiska, kulturella och civila samhällssfärerna, med särskild tonvikt på samarbete för hållbar utveckling.

Sverige och Mexiko har upprätthållit diplomatiska förbindelser sedan 1850, vilka förstärktes 1956 med inrättandet av ambassaden. Som medlemsland i Europeiska unionen genomförs också politiska förbindelser med Mexiko genom Europeiska unionen och dess representation i landet.

Ambassaden grupperar sin verksamhet i tre pelare: det kommersiella och kulturella främjandet av Sverige och dess värderingar; övervaka den politiska och ekonomiska situationen i Mexiko; och den konsulära tjänsten.

Senast uppdaterad 24 jan 2023, 13.38