Praktik på ambassaden

Vanligtvis erbjuder Sveriges ambassad i Rabat universitet- och högskolestuderande möjlighet till praktik varje vår respektive hösttermin (20 veckor).

Marocko är ett land med en intressant historia och kultur. Landet spelar dessutom en politiskt betydelsefull roll i både regionala och globala sammanhang. Varje termin söker vi på ambassaden i Rabat en fransktalande praktikant som kan hjälpa oss med bland annat kommunikation, Sverigefrämjande och politisk bevakning.

Uppgifter under praktiken 

Som praktikant kommer du att aktivt delta i det löpande arbetet som bl.a. vad gäller ambassadens kommunikation, ta fram information, biträda vid möten och arbeta med främjandeprojekt. Du kommer också att få hantera mer praktiska uppgifter av intern karaktär. Syftet är att du ska få god inblick i en ambassads samtliga uppgifter, men i huvudsak kommer att ägna dig åt kommunikation, främjandeverksamhet och politisk bevakning. 

Sveriges ambassad i Rabat är en medelstor utlandsmyndighet med klassiska uppgifter för en ambassad; politisk bevakning av landet, med regional utblick, Sverigefrämjande och vidareutveckling av bilaterala kommersiella kontakter i samarbete med Business Sweden i Casablanca samt migration och konsulär verksamhet.

Det övergripande verksamhetsmålet är att upprätthålla och utveckla relationerna med Marocko, som i många avseenden är ett viktigt land i både regionala och globala sammanhang.

Din bakgrund och kompetens 

För att få ut mesta möjliga av en praktik bör du ha en utbildningsbakgrund som motsvarar C- eller D- nivå inom relevant ämne, t.ex. statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap, ekonomi och/eller journalistik. Arbetsspråket vid ambassaden är franska och goda kunskaper i franska är därför en nödvändighet. Goda kunskaper i engelska är relevant, men är inte arbetsspråk. Inriktning på arabvärlden och kunskaper i arabiska är meriterande.

Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och i grupp samt ha ett intresse för internationella frågor. Du ska vara öppen för att åta dig skiftande uppdrag inom ramen för ambassadens verksamhet.

Övrigt 

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Ansökan som baseras på enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen accepteras inte.

För att göra praktik hos oss behöver du vara fullvaccinerad mot covid-19, intyg krävs. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se/

Är du intresserad? Vill du veta mer om praktiken, kontakta ambassaden på ambassaden.rabat@gov.se

Senast uppdaterad 17 nov 2022, 13.37