Meny

Praktik på ambassaden

Sveriges ambassad i Rabat, Marocko, erbjuder universitets och högskolestuderande möjlighet till praktik varje vår respektive hösttermin (20 veckor).

Marocko är ett land med intressant historia och kultur. Det är dessutom i flera avseenden ett politiskt betydelsefullt land i en dynamisk region. Varje termin söker vi på ambassaden i Rabat en praktikant som kan hjälpa oss med fr.a. politisk bevakning, extern kommunikation, och Sverigefrämjande.

Uppgifter under praktiken 

Som praktikant kommer du aktivt att delta i det löpande arbetet som bl.a. innefattar att ta fram information, förbereda underlag, delta i utarbetande av rapporter, biträda vid möten, svara för ambassadens externa kommunikation via hemsida och sociala medier, samt arbeta med främjandeprojekt. Du kommer också att få hantera mer praktiska uppgifter av intern karaktär. Syftet är att du ska få god inblick i en ambassads samtliga uppgifter, även om du i huvudsak kommer att ägna dig åt politisk bevakning, främjandeverksamhet och extern kommunikation.

Din bakgrund och kompetens 

För att få ut mesta möjliga av en praktik vid representationen bör du ha en utbildningsbakgrund som motsvarar C- eller D- nivå inom relevant ämne, t.ex. statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap, ekonomi och/eller journalistik. Arbetsspråket vid ambassaden är franska och goda kunskaper i franska är därför en nödvändighet. Goda kunskaper i engelska är relevant, men är inte arbetsspråk. Inriktning på arabvärlden och kunskaper i arabiska är meriterande.

Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och i grupp samt ha ett intresse för internationella frågor. Du ska vara öppen för att åta dig skiftande uppdrag inom ramen för ambassadens verksamhet.

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen skriftligen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Övrigt 

Praktiken bör motsvara en termins studier.

För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

Är du intresserad? Vill du veta mer om praktiken, kontakta Jonatan Henriksson på jonatan.henriksson@gov.se.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 26 mars 2020. Ansök via vårt rekryteringsverktyg här.

Senast uppdaterad 09 jan 2018, 10.30